• Home
  • Nieuws
  • Zuid-Limburg verrast door hoge sterfte hart- en vaataandoeningen

Zuid-Limburg verrast door hoge sterfte hart- en vaataandoeningen

Bovengemiddeld veel mensen in Zuid-Limburg overlijden door hart- en vaataandoeningen. Dit in vergelijking met de rest van Nederland. De rijksoverheid bracht half juni door het gezondheidsinstituut RIVM bewerkte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar buiten. Ook in Friesland, Groningen en Twente overlijden vergeleken met de rest van Nederland meer mensen door hart- en vaatziekten.

Rooms-katholieken roken meer

Volgens onderzoekers kunnen regionale sterfteverschillen in Nederland worden herleid tot verschillen in drie sociaal-demografische kenmerken: het gemiddeld inkomen, het percentage inwoners in grote steden en het percentage mensen met een rooms-katholieke achtergrond. Godsdienst heeft geen directe invloed op gezondheid, maar beweegt tot gedragspatronen die indirect van invloed zijn op de gezondheid. Zo komt roken vaker voor onder rooms-katholieken. Deze wonen vooral in Zuid-Limburg. (bron CBS)

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 38.500 aan ziekten van het hartenvaatstelsel, blijkt uit de doodsoorzakenstatistiek.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief