Harteraad bij NOS: Zorgen om wegblijvende patiënten, meld je in geval van nood

Harteraad ontvangt signalen van mensen die aangeven het moeilijk te vinden een beroep doen op de zorg, nu alle aandacht is gericht op het behandelen van mensen die lijden aan de gevolgen van het coronavirus. Ze staan in tweestrijd en mijden de zorg uit compassie met de overbelaste zorgverleners. Daarnaast zien zij – door alle berichtgeving – ziekenhuizen als plaatsen met een verhoogd risico om besmetting met het coronavirus op te lopen.

In de Europese landen waar corona al langer het leven en de zorg beheerst, rapporteert Barbare Casadei, voorzitter van de European Society for Cardiology (ESC), 75% minder mensen die zich melden met acute hart- en vaatproblemen zoals een hartinfarct of beroerte. En wanneer ze zich melden, doen ze dat later.

De eerste hulpartsen in Nederland bevestigen dat beeld. Het is niet voor de hand liggend dat er in deze periode daadwerkelijk minder mensen met hart- en vaatproblemen zijn.

Meld je met problemen!

We roepen alle mensen op met vermoedens van hart- en vaatproblemen zich te melden bij de arts of eerste hulp. Ook cardiologen ondersteunen onze oproep. De NOS nam onze oproep over in het NOS journaal van 27 maart jl. en op hun website.

Hartpatiënt Helmi Duijvestein viel vorige week flauw tijdens het fietsen. Normaal gesproken was ze meteen naar het ziekenhuis gegaan. Maar toen ze weer bijkwam, was ze vooral bezig met hoe ze een trip naar het ziekenhuis kon voorkomen. “Ik dacht gelijk: ik moet nu niet in een ambulance terechtkomen. Het ziekenhuis is in andere tijden een veilige haven voor mij. Nu niet, vanwege de angst voor corona.

Meer lezen over corona en hart- en vaataandoeningen?

Bekijk ons Dossier corona

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief