• Home
  • Nieuws
  • Zorg in de laatste periode van het leven

Zorg in de laatste periode van het leven

Nadenken over zorg in de laatste levensmaanden of jaren (palliatieve zorg) en daarover praten met dierbaren is vaak moeilijk en confronterend. Het is belangrijk dat mensen die hiermee te maken krijgen goede en betrouwbare informatie kunnen vinden.

Daarom onderzoekt Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) samen met Patiëntenfederatie Nederland welke informatie patiënten en naasten belangrijk vinden op het gebied van palliatieve zorg. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de website www.overpalliatievezorg.nl  door te ontwikkelen op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen, waarden en behoeften van de bezoeker.

De projectgroep hoopt dat zoveel mogelijk patiënten in de palliatieve fase en hun naasten willen bijdragen door deze vragenlijst in te vullen.

Meedoen?

De vragenlijst kan worden ingevuld door patiënten die palliatieve zorg krijgen of deze binnenkort gaan krijgen en hun naasten. Ook naasten die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met palliatieve zorg kunnen de vragenlijst invullen.

Het invullen van de vragenlijst kost maximaal tien minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt door Patiëntenfederatie Nederland. Patiënten en hun naasten hebben tot 21 juli 2020 de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Larissa Exalto

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief