Word patiëntvertegenwoordiger en denk mee over de zorg

De manier waarop we de zorg in Nederland organiseren, is over het algemeen goed. Maar het kan ook beter en anders. Dat moet ook, want de vraag naar zorg groeit alleen maar, omdat we steeds ouder
worden. Tegelijkertijd zijn er steeds minder zorgverleners beschikbaar.

Juiste hartzorg op de juiste plek

Graag wil de regio Maastricht, Den Bosch, Deventer, West-Friesland en Wieringermeer de zorg voor mensen met atriumfibrilleren (boezemfibrilleren) of hartfalen verbeteren. Het gaat voornamelijk om de zorg bij huisartsenpraktijken en ziekhuizen. Dit om blijvend goede, betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst te waarborgen. Dit noemen we juiste hartzorg op de juiste plek.

Wil jij meedenken?

Bij veranderingen in de zorg is de input van patiënten essentieel. Daarom zijn we op zoek naar een patiëntvertegenwoordiger die gedurende een project van één of twee jaar als projectgroep-lid één keer per maand kritisch mee wil denken over de zorg in haar of zijn regio. In dit project ben jij degene die het patiëntperspectief inbrengt en werk je nauw samen met zorgprofessionals.

Bekijk de vacatures:

Regio Maastricht (aandoening boezemfibrilleren)
Regio Den Bosch (aandoening boezemfibrilleren)
Regio Deventer (aandoening hartfalen)
Regio West-Friesland en Wieringermeer (aandoening hartfalen)

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief