Vacature bestuurslid Harteraad; portefeuille Kwaliteit van Leven

Harteraad is hét ervarings- en datagedreven expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat mensen met een hart- en vaataandoening, in Nederland inmiddels 1,7 miljoen, zo optimaal mogelijk kunnen leven, ondanks hun aandoening.

Harteraad komt ook op voor de belangen van die 1,7 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Ervaringen zijn de motor achter ons werk. Van diagnose tot en met de chronische fase staan wij in contact met onze achterban. We proberen aan te sluiten bij de individuele situatie en ervaring van de mensen met een hart- en vaataandoening. Doordat meer mensen hun ervaringen delen creëren we impact. Door het bundelen van deze ervaringen kunnen we beleid beïnvloeden. En vertegenwoordigen we hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.

Om dat werk voor steeds meer mensen te kunnen doen werkt Harteraad continu aan het vergroten van impact door het optimaliseren van onze aanpak en samenwerking met andere partijen. Daarbij spelen onderwerpen als belangenbehartiging, bereik, partnerschappen en innovatie een belangrijke rol.

In 2023 start Harteraad met het proces om te komen tot een visie voor de meerjarenperiode vanaf 2024. Vanzelfsprekend is daarbij de inbreng belangrijk van de tienduizenden mensen met hart- en vaatziekten, die verbonden zijn aan Harteraad.

Het bestuur van Harteraad telt vijf bestuursleden en werkt met de volgende portefeuilles:

 • voorzitter
 • bedrijfsvoering
 • expertisecentrum
 • kwaliteit van zorg
 • kwaliteit van leven

De dagelijkse uitvoering van plannen en beleid is in handen van een team onder leiding van een directeur.

In het bestuur ontstaat een vacature voor de portefeuille Kwaliteit van Leven. Van kandidaat-bestuursleden wordt het volgende verwacht en gevraagd: 

Algemene competenties

 • Bestuurlijke ervaring;
 • Helicopterview; passend bij de (strategische) uitdagingen waar Harteraad voor staat;
 • Ervaring met verenigingen en het werken met leden, professionals en vrijwilligers;
 • Een relevant netwerk is een pré;
 • Aantoonbare affiniteit met de mensen waar we het voor doen.

Persoonskenmerken

 • verbindend
 • resultaatgericht
 • ondernemend
 • uitgesproken

Aanvullend voor het profiel portefeuille Kwaliteit van Leven

 • Brengt de ervaringen van de mensen met hart- en vaatziekten in binnen het bestuur;
 • Levert een bijdrage aan het verder versterken van de rol en positie van de mensen met hart- en vaatziekten binnen Harteraad en daarbuiten;
 • Heeft aantoonbaar ervaring met vrijwillige inzet en heeft inbreng over de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen Harteraad;
 • Is bekend met het sociaal domein waarbinnen mensen met hart- en vaatziekten zich bewegen;
 • Heeft een visie op het benutten van de waarde van de kennis over het dagelijks leven van de mensen met een aandoening;
 • Heeft kennis van of ervaring met het zorgdomein vanuit het perspectief van mensen met hart- en vaatziekten;
 • Is bekend met de uitdagingen en (technologische) ontwikkelingen binnen de zorg en wat dat betekent voor mensen met een zorgvraag.

Wat ga je doen?

Het bestuur vergadert zes keer per jaar en gaat daarnaast twee keer per jaar in formeel overleg met de ledenraad van Harteraad. Daarnaast gaat het bestuur (met de ledenraad) in overleg wanneer er tussentijds behoefte aan is.

Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling. Bestuursfuncties bij Harteraad zijn onbezoldigd. De gemaakte onkosten worden uiteraard vergoed.

Harteraad streeft ernaar de benoeming van het bestuurslid te laten plaatsvinden in de vergadering van de ledenraad op woensdag 28 juni 2023. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot en met dinsdag 28 februari 2023, 18:00 uur via bestuur@harteraad.nl door middel van een korte motivatie en een curriculum vitae en onder vermelding van ‘Vacature Bestuur’.

Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met de voorzitter van Harteraad, Gerdy Schippers. Zij is bereikbaar via gtmschippers@gmail.com of 06-46196507.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief