zorgpad-boezemfibrilleren

Wederom minder hartoperaties dan voor de coronapandemie

Het aantal hartoperaties dat in Nederland heeft plaatsgevonden is in 2021 wederom gedaald. Het aantal hartoperaties daalde naar 12.495, een daling van meer dan 15% ten opzichte van het gebruikelijke jaarlijkse aantal van ongeveer 14.500. Begin 2022 is nog geen herstel zichtbaar. Cardiologen en cardiothoracaal chirurgen maken zich grote zorgen en vragen om prioriteit binnen de inhaalzorg. Ook Harteraad ontvangt verontrustende meldingen van patiënten die tot vijf maanden moeten wachten op een openhartoperatie. Dit blijkt uit data van de Nederlandse Hart Registratie (NHR) die op 1 juli 2022 zijn gepresenteerd.

Van 2015 t/m 2019 bedroeg het aantal uitgevoerde hartoperaties gemiddeld iets meer dan 14.500. In 2020 daalde het aantal ingrepen naar ongeveer 13.000. De daling van het aantal uitgevoerde operaties die is opgetreden tijdens de covid-19 pandemie kent als belangrijkste oorzaak de verminderde beschikbaarheid van intensive care capaciteit en tekort aan zorgpersoneel. Ondanks alle maatregelen om de covid-19 pandemie te bestrijden is het aantal operaties in 2021 nog verder gedaald: In totaal zijn er de afgelopen 2 jaren meer dan 3000 hartpatiënten minder geopereerd.

Wachttijden

Rapportages over het eerste kwartaal van 2022 laten nog geen verbetering van de situatie zien. Het aantal uitgevoerde operaties is soortgelijk als in 2021. Er is nog geen ruimte voor inhaalzorg. De daling van het aantal uitgevoerde hartoperaties kan leiden tot langere wachtlijsten en -tijden in Nederland. Momenteel wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord door de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en NHR. Toekomstige analyses van deze data zullen inzicht geven in dit vraagstuk.

Gezondheidsrisico’s

Langer moeten wachten op een hartoperatie betekent niet alleen dat patiënten langer dan wenselijk in de onzekerheid wachten op de noodzakelijke behandeling. Dr. Joan Meeder, cardioloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC): “Uitstel van deze behandelingen kan, door progressie van aderverkalking en hartfalen, leiden tot significante gezondheidsschade. Voor een betrouwbare kwantificering van deze schade is nader onderzoek noodzakelijk.”

Anke Vervoord, directeur van Harteraad, expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen, geeft aan dat zij diverse meldingen van patiënten binnenkrijgen. Bijvoorbeeld: “In januari had ik mijn eerste gesprek over de behandeling, eind april heb ik telefonisch contact gehad met mijn cardioloog. Het is nog steeds onduidelijk wanneer ik behandeld word. Ondertussen neemt de frequentie van de klachten toe en maak ik me steeds meer zorgen.” en ook: “Ik maak mij zorgen over de wachttijd. Door mijn toenemende kortademigheid wordt het in conditie houden van mijn lichaam steeds lastiger. Ook naasten maken zich ernstige zorgen. Deze zorgen nemen toe, omdat mijn klachten ook toenemen.”

Ook andere hartingrepen op Hart & Vaatcijfers

Voor ingrepen aan het hart waarvoor geen intensive care capaciteit noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat die via katheters kunnen worden uitgevoerd, lag het aantal uitgevoerde ingrepen in 2021 wel weer dicht bij het gebruikelijke niveau. De in 2020 geobserveerde afname in het aantal hartpatiënten dat bijvoorbeeld gedotterd wordt of een ablatie ondergaat lijkt daarmee van tijdelijke aard te zijn. Het aantal uitgevoerde behandelingen aan het hart en vele andere cijfers over de hart- en vaatzorg in Nederland worden door de NHR en de Hartstichting gepresenteerd op Hart&Vaatcijfers.nl. De jaarrapportage van de NHR, met daarin onder andere de behandelresultaten per ziekenhuis, is tijdens het NHR congres op 1 juli 2022 gepubliceerd op dit platform.

Maar Harteraad nieuws lezen?

Terug naar het nieuwsoverzicht

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief