Vragenlijst: wensen en behoeften van patiënten met een aangeboren hartafwijking

Al lange tijd worden gesprekken gevoerd in Nederland hoe zorg voor kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking nog verder te verbeteren. Wetenschappelijke verenigingen hebben hun visie op zorg in de toekomst voor deze doelgroep beschreven in het rapport ‘Zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking’. Dit rapport hebben zij (recent) aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Als patiëntorganisaties en gezondheidsfondsen (Hartekind, Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen, Harteraad en Hartstichting) zijn wij van mening dat het visiedocument de juiste richting geeft op basis van onderzoeksresultaten. Wat echter ontbreekt, is het perspectief vanuit de patiënt. Een goed inzicht in de wensen en behoeften van de patiënt is cruciaal om de juiste keuze voor de toekomst te maken.

Het ministerie van VWS heeft de patiëntenorganisaties gevraagd om met een reactie te komen op het rapport en hierin de patiënt en zijn/haar behoeften centraal te stellen. Deze reactie wil het ministerie gebruiken om te komen tot een goed afgewogen advies over de toekomst van zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. Op basis hiervan zal het ministerie van VWS een koers uitzetten. Als patiëntenorganisaties gaan we uiteraard graag in op dit verzoek. We kunnen dit echter niet alleen, we hebben jouw hulp hierbij nodig!

Maak jou wensen en behoeften kenbaar!

De basis voor het advies dat wij opstellen zijn de wensen en behoeften van patiënten via online sessie en via deze vragenlijst. Misschien kon je niet bij een sessie aanwezig zijn of deel je graag nog wat aanvullende zaken na een sessie: we horen het graag! Het invullen van de vragenlijst is anoniem en de gegevens kunnen niet naar personen herleid worden. De anonieme uitkomst van de vragenlijst worden gedeeld met KPMG om de resultaten te analyseren en te verwerken.

Vul hier de vragenlijst in (ca. 7 minuten)

Start

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief