Vragen over corona vaccinatieplan

Harteraad ontvangt vragen van verontruste mensen over het coronavaccinatieplan zoals door de overheid is gepubliceerd. Ze geven aan zich zorgen te maken over de aandacht voor mensen met een medische aandoening, in het bijzonder in de leeftijd ouder dan 60 jaar.

Harteraad is van mening dat de afspraken zoals die gelden voor de reguliere griepprik, waarin de mensen met hart- en vaataandoeningen voorrang hebben, ook voor de coronavaccinatie gelden. Harteraad vindt dat mensen met hart- en vaataandoeningen prioriteit moeten krijgen bij het vaccineren. Dit sluit ook aan bij het advies van de Gezondheidsraad om kwetsbare groep als eerste te vaccineren:

“Binnen deze strategie komen in eerst instantie de volgende groepen in aanmerking voor vaccinatie: gezondheidskundig kwetsbare groepen die een verhoogd risico lopen op een ernstiger ziektebeloop en sterfte, te weten mensen boven de 60 jaar en mensen met ernstige aandoeningen aan hart of luchtwegen, met diabetes mellitus, met chronische nierinsufficiëntie, met een afweerstoornis of mensen behandeld met immuunsuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties en mensen met een verstandelijke beperking wonend in instellingen en verpleeghuisbewoners;”

Harteraad staat in contact met uiteenlopende organisaties en instanties om dit standpunt onder de aandacht van onder andere het ministerie van VWS te brengen. Momenteel loopt een enquête onder de achterban van Harteraad waarmee alle signalen, behoeften en zorgen op dit punt in kaart worden gebracht.

Alles lezen over corona?

Ga naar ons corona-dossier

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief