• Home
  • Nieuws
  • Vijf veel gestelde vragen over het wisselen van medicijnen

Vijf veel gestelde vragen over het wisselen van medicijnen

Misschien herken je het wel. Je komt voor een herhaalrecept bij de apotheek en krijgt niet je vertrouwde medicijn mee, maar een vergelijkbaar middel. Zo’n medicijnwissel kan voor gezondheidsklachten zorgen. Hoe ga je daarmee om? Harteraad pleit al sinds langere tijd voor duidelijke afspraken rondom het ongewenst wisselen van medicijnen. Uit onderzoek blijkt dat het ongewenst wisselen van medicijnen nog steeds problemen geeft bij mensen met hart- en vaataandoeningen. Hieronder vind je de vijf meest gestelde vragen over het wisselen van medicijnen.

1. Wat is het preferentiebeleid?

Preferentiebeleid medicijnen wordt ook wel ‘voorkeursbeleid’ genoemd. Het gaat om medicijnen die de voorkeur hebben. Dit beleid wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.

Voorkeursmedicijn
Elke zorgverzekeraar kan zijn voorkeursmedicijn kiezen binnen een groep medicijnen met dezelfde werkzame stof. De zorgverzekeraar kiest vaak voor het goedkoopste medicijn en vergoedt alleen dat specifieke geneesmiddel. Je medicijnen kunnen dan anders zijn. Bijvoorbeeld een andere vorm, kleur of hulpstoffen. Je kunt bij je zorgverzekeraar nagaan of jouw medicijnen onder het preferentiebeleid vallen. Niet alle zorgverzekeraars gebruiken een preferentiebeleid. Ook bestaan er verschillende vormen van een preferentiebeleid. Bij je zorgverzekeraar kun je vragen naar de voorwaarden van het preferentiebeleid. Dit kun je bijvoorbeeld vinden op de website van jouw zorgverzekeraar. Ook staan daar de medicijnen vermeld waarvoor het preferentiebeleid geldt of gaat gelden.

Schrijft je (huis)arts om medische redenen een ander (duurder) medicijn voor? Dan krijg je dat medicijn (meestal) ook vergoed. Je arts moet dan ‘medische noodzaak’ (MN, zie vraag 2) aan het recept toevoegen.

2. Mijn arts schrijft ‘medische noodzaak (MN)’ op een recept. Wat betekent dit? En krijg ik het medicijn dan automatisch vergoed?

Bijna alle zorgverzekeraars kiezen een voorkeursmedicijn (preferent middel) binnen een groep medicijnen met dezelfde werkzame stoffen. Dat is vaak het goedkoopste medicijn. De zorgverzekeraar vergoedt in principe alleen dit medicijn. Dit noemen we het preferentiebeleid (zie vraag 1).

Als jij en je arts vinden dat het voorkeursmiddel in jouw situatie niet het geschikte medicijn is, kan je arts je een ander geneesmiddel voorschrijven. Meestal wordt daarbij aangegeven dat hiervoor een “medische noodzaak” is. De afkorting daarvoor is “MN”. Dit wordt op het recept geschreven. De zorgverzekeraar zal dan vaak toch (een deel van) dit middel vergoeden.

Iedere zorgverzekeraar mag zelf het beleid voor voorkeursmiddelen bepalen en de vergoeding van medicijnen. In je polisvoorwaarden kun je daarover informatie vinden. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar. De informatie is ook makkelijk te vinden via zorgverzekeringskaart.nl. Als je op die website een verzekering van een zorgverzekeraar aanklikt, zie je de voorwaarden onder het kopje Zijn er dekkingsbeperkingen?

Harteraad vindt dat een recept met medische noodzaak (MN) gehonoreerd moet worden. En dat deze alleen in overleg en na toestemming van de voorschrijvend arts en patiënt aangepast kan worden.

3. Mijn arts heeft op mijn recept de term “Medische Noodzaak” gezet. Toch krijg ik het medicijn niet mee bij de apotheek. Hoe kan dat?

Apothekers sluiten contracten met zorgverzekeraars. Er zijn zorgverzekeraars die in dat contract afspreken dat een apotheker medicijnen niet zonder meer mag meegeven. Ook niet als er ‘medische noodzaak’ (zie vraag 2) op het recept staat. De apotheker moet dan eerst in overleg met de voorschrijvend arts om mogelijke alternatieven te bespreken.

In je polisvoorwaarden vind je informatie over het preferentiebeleid (zie vraag 1) van je zorgverzekeraar.

Harteraad vindt dat een recept met medische noodzaak (MN) gehonoreerd moet worden. En dat deze alleen in overleg en na toestemming van de voorschrijvend arts en patiënt aangepast kan worden.

4. Kan ik zelf het merk van het medicijn kiezen wanneer ik een medicijn bij de apotheek ophaal?

Als je een medicijn op recept krijgt, bepaalt je huisarts of specialist de stofnaam. Dit is de werkzame stof van het medicijn dat je nodig hebt. Wanneer je de kosten voor het medicijn vergoed krijgt van je zorgverzekeraar, bepaalt die met de apotheek welk (merk)medicijn je krijgt (preferentiebeleid, zie vraag 1). Een aantal zorgverzekeraars hebben afspraken met medicijnfabrikanten om zo medicijnen goedkoper te kunnen krijgen.

Niet vergoed
Wanneer een medicijn niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar (zowel basispakket als eventuele aanvullende verzekeringen) heb je als patiënt vrije keuze. Je kunt als patiënt het merk of de fabrikant zelf kiezen. De apotheker of de zorgverzekeraar mogen advies geven, maar kunnen je keuze niet bepalen. Je moet immers zelf de rekening betalen. Het kan wel zijn dat je eigen apotheek het door jou gevraagde medicijn niet kan leveren. Dan zul je zelf op zoek moeten naar een apotheker die het medicijn kan leveren.

5. Mijn apotheek zegt dat mijn medicijn (tijdelijk) niet geleverd kan worden. Hoe kan dat en wat moet ik dan doen?

Het komt steeds vaker voor dat medicijnen tijdelijk (of definitief) niet meer leverbaar zijn. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld productieproblemen of financiële of zakelijke redenen. Daardoor is er niet één duidelijke oplossing voor het oplossen van het tekort.

Via de website van Farmanco kun je informatie krijgen over de beschikbaarheid van een medicijn.

Is je medicijn niet meer beschikbaar? Dan kan de apotheker je vaak een ander medicijn met dezelfde werking bieden. Maar soms is dat overstappen naar een ander middel of merk niet zo eenvoudig of is er zelfs helemaal geen alternatief. In dat geval moet je terug naar de arts die het medicijn heeft voorgeschreven en je apotheker om samen tot een oplossing te komen die het beste bij jou past.

Meer weten over het wisselen van medicijnen?

Kijk bij onze artikelen

Bron: Patiëntenfederatie Nederland

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief