Aandacht voor verschillen

Zoveel mensen met hart- en vaataandoeningen, zoveel verschillen. Wist je bijvoorbeeld dat mensen met een praktische opleiding een veel grotere kans hebben op hart- en vaataandoeningen? Om iedereen zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk om aandacht te hebben voor verschillen. Harteraad zet zich in voor de erkenning van verschillen en wil bijdragen aan het verkleinen ervan. Voor het individu én de samenleving als geheel. 

Veel factoren beïnvloeden de verschillen die er bestaan. Harteraad heeft naar deze factoren gekeken. Denk aan leeftijd of geslacht, maar ook aan afkomst, psychisch welbevinden en iemands gezondheidsvaardigheden. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden krijgen bijvoorbeeld vaker te maken met ernstige medicatiefouten.

De cijfers uit de animatie zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actueel, beschikbaar en landelijk onderzoek. Niet alles is al onderzocht. Meer kennis is nodig om volledig representatieve cijfers te kunnen presenteren.

Heb je zelf een hart- of vaataandoening? Meld je dan aan voor het Harteraad panel en laat óók jouw stem horen.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de Hartstichting.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief