• Home
  • Nieuws
  • Veel mensen weten niet dat een depressie vaak voorkomt bij hart- en vaatziekten

Veel mensen weten niet dat een depressie vaak voorkomt bij hart- en vaatziekten

Depressie is een ziekte waarbij je langere tijd zeer somber bent en je niet meer kunt genieten. Je verliest de interesse in de mensen en de dingen om je heen. Uit eerder onderzoek blijkt dat depressie voorkomt bij 1 op de 5 mensen met een hart- en vaatziekte. Helaas zijn we niet goed in staat om die depressie te voorkomen. Ook is het moeilijk om de depressie goed te behandelen.

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum doet onderzoek naar de relatie tussen depressie en hart- en vaatziekten. Voor dit onderzoek is in oktober 2019 een enquête uitgezet onder het Hart&Vaatpanel om te kijken hoe bekend depressie is onder mensen met een hart- en vaatziekte. Ook werd gevraagd waar nieuw onderzoek zich op moet richten. Op basis hiervan kunnen nieuwe onderzoeken worden ingezet.

In totaal hebben 879 mensen uit het Hart&Vaatpanel meegedaan. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 66,9 jaar en 40% was vrouw. Opvallend was dat veel mensen (70% van de deelnemers aan de enquête) niet weet dat een depressie vaak voorkomt bij een hart- en vaatziekte. Veel deelnemers gaven aan dat er meer bekendheid moet komen dat depressie zo vaak voorkomt. Op de vraag waar het onderzoek naar depressie bij hart- en vaatziekten zich op moet richten, gaven de meeste deelnemers aan het voorkomen van depressie, hoe depressie zo vroeg mogelijk kan worden ontdekt en naar mechanismen/oorzaken die ten grondslag liggen aan depressie. De voorkeur voor nieuwe behandelingen ligt bij nieuwe gesprekstherapie of coaching of verbetering van de leefstijl, terwijl weinig mensen (11%) de voorkeur geven aan nieuwe medicatie.

Laat je stem horen via het Harteraad panel

Harteraad verstuurt ongeveer één keer per maand een digitale vragenlijst over onderwerpen die met gezondheid en hart- en vaataandoeningen te maken hebben. Bijvoorbeeld over behandelingen, leefstijl of over je mening over de zorg. Het invullen van de vragen duurt enkele minuten. Wil jij ook je ervaring delen of met ons meedenken? Meld je dan aan als panellid

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief