• Home
  • Nieuws
  • Urgentieverklaring Hartfalen overhandigd aan VWS-minister Dijkstra

Urgentieverklaring Hartfalen overhandigd aan VWS-minister Dijkstra

Vertegenwoordigers van het Deltaplan Hartfalen, waaronder de Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en patiëntenorganisatie Harteraad, hebben gisteren een urgentieverklaring Hartfalen overhandigd aan minister Pia Dijkstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin benadrukken zij de noodzaak van onmiddellijke actie om de enorme verwachte toename aan hartfalenpatiënten te keren, de hartfalenzorg en kwaliteit van leven van patiënten met hartfalen te verbeteren.

Hartfalen is een ernstige progressieve aandoening waarbij de pompfunctie van het hart tekortschiet. Hartfalen kent een grillig ziekteverloop met plotselinge verergering van de ziekte en ongeplande (crisis) ziekenhuisopnames en een aanzienlijke kans op overlijden. Het is zelfs de voornaamste reden voor een ziekenhuisopname in Nederland, waarbij 65% van de patiënten binnen 5 jaar overlijdt na de eerste ziekenhuisopname. 

Desondanks is hartfalen relatief onbekend onder de algemene bevolking, en wordt de aandoening pas laat vastgesteld. Hartfalen kent vele verschillende vormen waarvoor nu geen behandeling bestaat. Gezien deze alarmerende feiten en de voorspelde ‘epidemie’ van hartfalen in de komende jaren is actie nu nodig.

Tijdens de overhandiging hebben de experts op het gebied van hartfalen hun zorgen over de huidige situatie aan de minister overgebracht en concrete aanbevelingen gedaan om de zorg voor hartfalenpatiënten te verbeteren. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van de bewustwording van hartfalen, vroeg herkenning, integrale hartfalenzorg en onderzoek naar betere diagnostiek en effectievere behandeling.

Minister Dijkstra heeft aangegeven deze oproep serieus te nemen. “Hartfalen is een ernstige aandoening waar meer aandacht voor moet komen”, aldus Dijkstra.

Deltaplan Hartfalen is een initiatief van de Hartstichting, het Netherlands Heart Institute en de Dutch CardioVascular Alliance welke 24 netwerkpartners vertegenwoordigd. Voor meer informatie zie www.deltaplanhartfalen.nl

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief