• Home
  • Nieuws
  • Uitnodiging coronavaccinatie voor mensen met een medische indicatie

Uitnodiging coronavaccinatie voor mensen met een medische indicatie

Als je een medische indicatie hebt, ontvang je vanaf de eerste week van mei een uitnodiging voor de coronavaccinatie van je huisarts. Het gaat om de groep van circa één miljoen mensen, van 18 tot 60 jaar, die jaarlijks een uitnodiging krijgt voor een griepprik. Het gaat onder andere om mensen met:

  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • een chronische stoornis van de hartfunctie. Aaandoeningen die kunnen leiden tot hartfalen, hartfunctiestoornissen, zijn bijvoorbeeld: doorgemaakt hartinfarct; angina pectoris; ritmestoornissen; klepgebreken; chronische longstuwing;
  • diabetes mellitus;
  • chronische nierinsufficiëntie;
  • een afweerstoornis of behandeling met medicijnen die de afweer onderdrukken (immuunsuppressiva) leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties.

De GGD zal de vaccinatie verzorgen. Je krijgt het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Andere hart- en vaatziekten – zoals CVA, hersenbloeding, TIA of perifeer arterieel vaatlijden – zijn geen indicatie voor vaccinatie, behalve als deze aanleiding geven tot ademhalingsbelemmering of hartfalen. Stollingsstoornissen (zoals proteïne-S-deficiëntie) zijn geen indicatie voor griepvaccinatie.

Aanvankelijk zou de groep mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie tegelijk gevaccineerd worden met de groep van 50 tot 60 jaar, maar dat wordt nu iets eerder. Vele patiëntenorganisaties, waaronder Harteraad, riepen op om mensen met een medische indicatie eerder te vaccineren. Harteraad is verheugd dat er nu aan deze oproep gehoor is gegeven.

Twijfel je of je behoort tot de groep die jaarlijks een uitnodiging krijgt voor de griepprik?

Neem dan contact op met je huisarts om te bespreken of je ook begin mei een uitnodiging kan krijgen voor de coronavaccinatie.

Je leest meer over de vaccinatiestrategie op de website van het RIVM

Aanpak coronavaccinatie: dit doet Harteraad

Harteraad krijgt veel vragen van mensen met een hart- of vaataandoening over de vaccinatiestrategie. Harteraad vindt het belangrijk dat mensen duidelijkheid krijgen hierover. Zeker omdat een deel van de mensen met hart- en vaatdoeningen al sinds maart 2020 in zelfisolatie zit. Lees in ons corona dossier wat Harteraad doet om jouw belangen te behartigen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief