• Home
  • Nieuws
  • Test chatbot voor online tool ‘Wat er toe doet’

Test chatbot voor online tool ‘Wat er toe doet’

De online tool Wat er toe doet helpt je duidelijk te maken wat belangrijk is in je leven. Dat inzicht is waardevol voor jezelf en om in gesprek te gaan met je naasten of je zorgverlener. De afgelopen maanden hebben we bekeken of het mogelijk is voor Wat er toe doet een chatbot te ontwikkelen.

Een chatbot is een computerprogramma dat automatisch antwoord geeft op vragen; een soort digitale assistent. De digitale assistent van Wat er toe doet zou moeten helpen om de vier vragen van Wat er toe doet te beantwoorden. Een chatbot leert van vragen en wordt daardoor in de loop van de tijd steeds beter in het geven van antwoorden.

Vrijwilligers testen chatbot

Om te kijken of een chatbot geschikt is voor Wat er toe doet hebben we een basis versie ontwikkeld. Deze legden we voor aan een aantal vrijwilligers van Harteraad. Hieruit kwam naar voren dat de chatbot een aantal vragen goed kan beantwoorden, maar een aantal ook (nog) niet.

Onze conclusie is dat de chatbot in dit stadium (nog) niet geschikt is voor breed gebruik en dat verdere ontwikkeling, met patiƫnten en zorgverleners, nodig is. We gaan nu bekijken of en hoe we dat kunnen realiseren. We willen de vrijwilligers hartelijk bedanken die de chatbox getest hebben.

De ontwikkeling van de chatbot is gefinancierd vanuit Interreg (een Europese subsidie) en in samenwerking met het bedrijf TTD en De KeuzeArchitecten (de ontwikkelaars van Wat er toe doet).