• Home
  • Nieuws
  • Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met losartan

Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met losartan

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat weten dat een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof losartan wordt teruggeroepen. Dit vanwege een ongewenste stof (NMBA) in een beperkt aantal partijen van deze medicijnen.

NMBA is een stof die geclassificeerd is als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. De hoeveelheden NMBA die in losartan zijn gevonden, zijn gering. De kans dat iemand daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen is erg klein.

Om welke geneesmiddelen gaat het?

Niet alle medicijnen met losartan worden teruggeroepen. Het gaat om een beperkt aantal partijen waarin verontreiniging met de stof NMBA is gevonden. En om een aantal partijen waarvan de testgegevens nog niet bekend zijn. Zie voor meer informatie dit document.

Wat betekent dit voor patiënten?

Het gaat om een terugroepactie op patiëntniveau. Mensen die losartan uit de betreffende partijen gebruiken, kunnen hun medicijnen kosteloos omruilen bij hun apotheek. Alle betreffende gebruikers worden hierover benaderd door hun apotheker. Die zal hen verder informeren.

Effectieve lobby van Harteraad

Hoewel Harteraad het zeer betreurt dat er weer een vervuiling is aangetroffen, zijn we opgelucht dat er dit keer is gekozen voor een terugroepactie op patiëntniveau. Bij eerdere vervuilingen van bloeddrukmedicijnen ging het steeds om terugroepacties op apotheekniveau. Dit zorgde voor veel onduidelijkheid en extra kosten voor gebruikers van deze medicijnen. De lobby hiertegen van Harteraad lijkt dus effect te hebben gehad.

Wat is losartan?

Losartan wordt voorgeschreven voor:

  • de behandeling van hoge bloeddruk;
  • de behandeling van hartfalen;
  • bescherming van de nieren bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes (suikerziekte).

Meer informatie

Is jouw losartan vervuild en heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met je apotheek of je behandelend arts. Advies is vooral om niet zelf te stoppen met de medicijnen.
Voor vragen waarmee je niet terecht kunt bij je apotheek of behandelend arts, kun je contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.
Zie voor meer informatie het dossier op onze website en het nieuwsbericht op de website van IGJ.