Telebegeleiding hartfalen krijgt impuls

In Nederland leven 142.000 mensen met hartfalen. Dit aantal stijgt door de vergrijzing de komende jaren nog verder. Op dit moment maken maar ongeveer 1200 van de 142.000 patiënten daadwerkelijk gebruik van telebegeleiding bij hartfalen, het op afstand volgen en begeleiden van patiënten. Het gebruikmaken van telebegeleiding bij hartfalen is heel effectief voor mensen met hartfalen. Ook vermindert het heropnames en sterfte. Daarnaast leidt het tot betere kwaliteit van leven en draagt het bij aan regie en onafhankelijkheid. Door middel van telebegeleiding worden waarden vaker en constanter gemeten. Hierdoor zijn eventuele afwijkingen of een verslechtering sneller op te merken en kan hier beter op worden ingespeeld.

Ons project ‘telebegeleiding hartfalen’ is uit 41 projecten uitgekozen om een extra impuls te krijgen. Wij dienden dit project in bij de ‘Vliegwielcoalitie’, een coalitie van zorgaanbieders, leveranciers, zorgverzekeraars en overheid. Deze partijen gaan concrete afspraken maken over de kwaliteit van telebegeleiding en de toepassing en vergoeding ervan.

Wij vinden dat telebegeleiding beschikbaar moet zijn voor iedereen met hartfalen die daar gebruik van wil maken. Telebegeleiding draagt niet alleen bij aan minder ziekenhuisopnames en betere kwaliteit van leven, maar ook aan regie en onafhankelijkheid als patiënt.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief