ICD pacemaker

Tekort aan medische materialen

Vanaf eind mei gaan er strengere Europese regels gelden voor allerlei medische hulpmiddelen. Voor hartpatiënten gaat het vooral om ICD’s en pacemakers. Aan minister Bruins zijn vragen gesteld over een dreigend tekort aan medische hulpmiddelen. Het tekort zou kunnen ontstaan doordat keuringsbureaus mogelijk niet in staat zijn om producten op tijd te keuren.

Nieuwe regels medische hulpmiddelen

Minister Bruins nuanceert de dreiging enigszins: de nieuwe regels zijn al sinds 2017 bekend. Als zorgpartijen en fabrikanten problemen voorzien, kunnen ze dat melden bij het ministerie. In het uiterste geval kan de minister voor bepaalde hulpmiddelen een ontheffing geven. Dit doet de minister bij voorkeur niet, omdat hij van mening is dat fabrikanten bij de les moeten blijven en moeten zorgen dat tijdig herkeurd wordt.

Harteraad is blij met de strengere regels. Hier pleiten we al langer voor. Echter, patiënten mogen niet de dupe worden van de nieuwe regels. We blijven de ontwikkelingen rondom de medische hulpmiddelen volgen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief