• Home
  • Nieuws
  • Team Gelderland actief in patiëntenraad Radboudumc

Team Gelderland actief in patiëntenraad Radboudumc

Enige tijd geleden benaderden de afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie van het Radboudumc de regio Gelderland van Harteraad, met het idee om gezamenlijk een patiëntenadviesraad op afdelingsniveau op te richten. Via het netwerk van Harteraad en het ziekenhuis is vrij vlot een adviesraad tot stand gekomen, afgekort tot ‘HARt’, bestaande uit ongeveer 15 leden. Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat je behandeld moet zijn bij de afdelingen(en), dan wel naaste bent van een patiënt die hier behandeld is.

Belang van de patiënt

Het doel van HARt is om de afdelingen te ondersteunen bij hun beleids- en besluitvorming, waarbij nadrukkelijker rekening wordt gehouden met het belang van de patiënten. Op die manier zijn de afgelopen maanden verschillende onderwerpen gepasseerd. Zo is uitgebreid gesproken over het strategisch plan van de afdelingen en heeft HARt een rangschikking meegeven van onderwerpen die voor de patiënt van het meeste belang zijn.

Disciplines komen naar patiënt toe

Een ander onderwerp dat regelmatig voorbij kwam is de wens van de afdelingen om zich te concentreren op innovatieve, topklinische zorg. Deze koers leidt er toe dat sommige behandelingen, zoals de hartrevalidatie, mogelijk worden uitbesteed aan andere partijen. Tenslotte is regelmatig gesproken over de ‘thematisering’ die plaatsvindt binnen het ziekenhuis. Hierbij is het uitgangspunt dat de verschillende disciplines naar de patiënt toekomen, in plaats dat de patiënt wordt verplaatst van afdeling naar afdeling. Een beweging die door HARt wordt onderschreven en nauwlettend wordt gevolgd.

Al met al kijken we terug op een boeiende en veelbelovende start van HARt, waarbij het zo nu en dan nog zoeken is op welk moment HARt wordt gevraagd om advies uit te brengen. Het is wel duidelijk dat Raboudumc de bijdrage van HARt waardeert, wat in ieder geval een goede basis vormt voor de verdere samenwerking.

Joost Eijkhout, vrijwilliger Harteraad en voorzitter HARt

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief