• Home
  • Nieuws
  • Stukje geschiedenis en Gaby Lamie in het zonnetje

Stukje geschiedenis en Gaby Lamie in het zonnetje

De najaarsvergadering van regioteam Zuid-Holland 14 november jl. stond dit jaar in de teken van de geschiedenis. Vrijwilliger Grieko doet verslag.

Om de ontstaansgeschiedenis van regio Zuid-Holland te doen herleven was gekozen voor Hof van Holland in Dordrecht. Daar gingen we terug in de tijd naar 1572 en zaten we op de eerste rij bij de Eerste Vrije Statenvergadering. Hier werd de basis gelegd van de onafhankelijke Republiek der Nederlanden, de voorloper van ons Nederland van nu. Op 23 februari 1983 werd door enkele patiënten De Vereniging voor– en nazorg hartpatiënten en partners, werkzaam in Rotterdam e.o., opgericht. Daarbij intensief en financieel gesteund door de Nederlandse Hartstichting, die als partner steeds een cruciale rol zal blijven spelen in de geschiedenis van wat nu Harteraad heet.

Vanuit het besef van de beperkt beschikbare tijd toont ook de Rotterdamse cardioloog dr. Kruijssen van het Zuiderziekenhuis zich een warm voorstander van het geven van aandacht en verlenen van steun aan hartpatiënten en hun partners/gezinsleden door vrijwilligers. “Professionele krachten hebben geen tijd om praatpaal te zijn”, aldus dr. Kruijssen in 1984. Aandacht en steun werd gegeven in persoonlijke gesprekken met daarvoor speciaal opgeleide patiëntenbegeleid(st)ers, zelf ook hartpatiënten. De vereniging verzorgde voorlichtingsbijeenkomsten met gastsprekers, huis- en ziekenhuisbezoeken en belangenbeharting in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied Rotterdam Zuid werd al snel uitgebreid naar de Drechtsteden.

De Rotterdamse Vereniging, inmiddels Hartezorg geheten en actief in Zuid-Holland en Zeeland, was niet de enige vereniging in Nederland, die zich inzette voor de hartpatiënten en hun partners. Verspreid over het land waren er nog vier verenigingen werkzaam. Op 4 maart 1985 richtten deze vijf verenigingen een federatie op. Op 1 januari 2009 werd De Hart&Vaatgroep opgericht. Deze vereniging komt voort uit de stichting Bloedlink, de Vereniging van Vaat Patiënten, de stichting Hart in Beweging, de vereniging Hartezorg en de Stichting Hoofd, Hart, Vaten. Het regionale team werkt thans voor geheel Zuid-Holland, inclusief de Zuid-Hollandse eilanden. De landelijke vereniging werd opgesplitst in regio’s waardoor de lokale belangen makkelijker en sneller behartigd konden worden.

Op 1 januari 2018 werd de naam van de patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep gewijzigd in Harteraad. In 2006 nam onze vrijwilligster Gaby Lamie het stokje over van haar tante Christina Lems, die toen reeds 25 jaar als vrijwilliger, ervaringsdeskundige en coördinatrice in brede zin met lotgenotencontact actief was geweest. Daaruit bleek ook dat onze Gaby deze vrijwilligers activiteiten inmiddels 12,5 jaar bevlogen en betrokken Zuid-Hollandse Hart&Vaatpatiënten breed voor haar rekening neemt. Reden voor het regioteam om Gaby in het zonnetje te zetten met een bloemetje en de uitreiking van de provinciale penning Zuid-Holland 1981.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief