• Home
  • Nieuws
  • Samenvatting uitkomsten raadpleging achterban Spataderen en Open Been

Samenvatting uitkomsten raadpleging achterban Spataderen en Open Been

Tussen 20 mei en 2 juni 2020 heeft Harteraad een vragenlijst uitgezet over de zorg voor mensen met spataderen of een open been. Met de vragenlijst wilden we graag inzicht krijgen in de knelpunten en behoeften die er zijn in de zorgverlening aan mensen met spataderen of een open been.

De resultaten worden samen met de eerder ontwikkelde ‘Kwaliteitscriteria zorg voor mensen met spataderen’ ingebracht bij de actualisatie van de medisch specialistische richtlijn Veneuze Pathologie. Lees hier de belangrijkste resultaten en conclusies.

Laat je stem horen via het Harteraad panel

Harteraad verstuurt ongeveer één keer per maand een digitale vragenlijst over onderwerpen die met gezondheid en hart- en vaataandoeningen te maken hebben. Bijvoorbeeld over behandelingen, leefstijl of over je mening over de zorg. Het invullen van de vragen duurt enkele minuten. Wil jij ook je ervaring delen of met ons meedenken? Meld je dan aan als panellid

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief