• Home
  • Nieuws
  • Samenvatting uitkomsten raadpleging achterban Spataderen en Open Been

Samenvatting uitkomsten raadpleging achterban Spataderen en Open Been

Tussen 20 mei 2020 en 2 juni 2020 heeft Harteraad een vragenlijst uitgezet over de zorg voor mensen met spataderen of een open been. Met de vragenlijst wilden we graag inzicht krijgen in de knelpunten en behoeften die er zijn in de zorgverlening aan mensen met spataderen of een open been.

De resultaten worden samen met de eerder ontwikkelde ‘Kwaliteitscriteria zorg voor mensen met spataderen’ ingebracht bij de actualisatie van de medisch specialistische richtlijn Veneuze Pathologie. Lees hier de belangrijkste resultaten en conclusies.