Samen beslissen

‘Samen beslissen’ betekent dat je samen met je zorgverlener beslist over welke zorg het beste bij jou past. De zorgverlener geeft je informatie over alle mogelijkheden. En wat de (medische) voor- en nadelen van elk van deze opties zijn. Je bespreekt samen wat dit betekent voor jouw situatie en wat je persoonlijke voorkeur is. Uiteindelijk beslis je samen wat het best bij jou en jouw leven past. Jouw wensen en situatie zijn dus bepalend voor de uiteindelijke beslissing.

De stappen van Samen beslissen

Veel zorgverleners en patiënten denken dat ze al samen beslissen. Maar dit is pas het geval als de volgende stappen worden gezet:

 1. De zorgverlener bespreekt met je dat er een keuze gemaakt moet gaan worden.
 2. Alle (behandel)opties met alle voor- en nadelen worden besproken. Ook de optie niet behandelen of afwachten!
 3. De zorgverlener vraagt wat belangrijk is voor jou bij het maken van een keus gezien jouw persoonlijke leven, situatie en wensen.
 4. Je krijgt tijd om thuis na te denken, informatie na te lezen (als die er is: een keuzehulp) en te bespreken met naasten en je vragen te formuleren.
 5. Je vragen worden besproken en samen met je zorgverlener kom je tot een besluit. Of: je geeft aan dat je de keus aan de zorgverlener over wil laten.

Waarom Samen beslissen?

Patiënten willen zelf graag samen beslissen met hun arts, blijkt uit onderzoek van Patientenfederatie Nederland. “Ik ken mezelf het best”, was hiervoor de meest genoemde reden. De arts is deskundig wat betreft de aandoening, jij bent deskundig wat betreft jouw lichaam en jouw leven. Wat de beste beslissing is, kan per persoon verschillen. Juist vanwege die verschillen is het zo belangrijk dat arts en patiënt met elkaar in gesprek gaan en samen beslissen.
Uit onderzoek blijkt bovendien dat patiënten tevredener zijn, dat er verstandige beslissingen worden genomen, en dat patiënten trouwer zijn aan hun behandeling als zij werden betrokken bij de beslissing. Behandelingen zijn daardoor efficiënter en onnodige zorgkosten kunnen zo voorkomen worden.

Wat maakt Samen beslissen soms lastig?

Samen beslissen hoort bij een goede kwaliteit van zorg. Toch gebeurt het lang nog niet altijd. Want we zijn allemaal groot gebracht met de verwachting dat de dokter vertelt wat er met je gaat gebeuren. Nu weten we dat het net zo belangrijk is om jouw eigen wensen mee te nemen in de beslissing. Tijdsdruk en overvolle wachtkamers zorgen er soms nog voor dat er geen gesprek plaatsvindt over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Het kan ook gebeuren dat je overvallen wordt door de boodschap van je arts: “U moet geopereerd worden.” Terwijl er vaak ook andere mogelijkheden zijn. Dit mogen geen redenen zijn die Samen beslissen in de weg staan. De arts moet de mogelijkheden met jou bespreken, zodat je een eigen beeld kunt vormen van alle voor-en nadelen van behandelingen.

Hulp bij Samen beslissen

Wat kan je helpen om samen te beslissen over een behandeling?

 • Kijk of er voor jouw aandoening een keuzehulp of consultkaart is. Hierin worden behandelopties en voor- en nadelen van die behandeling overzichtelijk weergegeven.
 • Gebruik Wat er toe doet. Hiermee kun je inzichtelijk maken wat jij wilt kunnen doen in jouw (huidige) leven. Dit kan jou en je zorgverlener helpen te komen tot de best passende behandeling of zorg.
 • Stel de 3 Goede vragen:
 1. Als ik dit wil kunnen doen, wat zijn dan mijn mogelijkheden?
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?
 • Is er (nog) geen keuzehulp of wil je meer informatie over behandelingen of ervaringen? Bel de Harteraadlijn: 088-1111661.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief