‘Samen beslissen’ nu in de wet

Vanaf 2020 is je arts of andere zorgverlener verplicht met jou te overleggen over de keuze voor een behandeling. Zo komt er meer nadruk op samen beslissen, waarbij je samen met je zorgverlener de behandeling kiest die het beste bij jou past. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In de WGBO stond al dat de zorgverlener verplicht is je goed te informeren over een behandeling en jou toestemming te vragen voor een behandeling. Daar is nu bij gekomen dat de zorgverlener tijdig overleg met jou moet voeren over een behandeling en je ook moet uitnodigen om vragen hierover te stellen. Nieuw is ook dat de zorgverlener moet benoemen dat je je niet hoeft te laten behandelen, dus dat je ook kunt afzien van (verdere) behandeling of de situatie liever nog een tijdje aankijkt. Daarnaast moet je ook informatie krijgen over andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners, over wanneer de behandeling kan plaatsvinden en de verwachte tijdsduur ervan.

Wat is samen beslissen?

‘Samen beslissen’ betekent dat je samen met je zorgverlener beslist over welke zorg het beste bij jou past. De zorgverlener geeft je informatie over alle mogelijkheden en wat de (medische) voor- en nadelen van elk van deze opties zijn. Je bespreekt samen wat dit betekent voor jouw situatie en wat je persoonlijke voorkeur is. Uiteindelijk beslis je samen wat het best bij jou en jouw leven past. Jouw wensen en situatie zijn dus bepalend voor de uiteindelijke beslissing.

Harteraad vindt het belangrijk dat je regie houdt op je eigen leven. Daarom zijn we actief in de werkgroep ‘Samen beslissen’ van de Patiëntenfederatie. Lees hier wat ‘samen beslissen’ voor jou kan betekenen.

Wil je voor jezelf thuis bekijken wat belangrijk voor jou is in je leven? Vul dan de 4 vragen in op de site Wat er toe doet. Bespreek dit vooral met je zorgverlener of je naasten. Het helpt je keuzes maken en zorg te krijgen die bij jou en jouw leven op dit moment past.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief