• Home
  • Nieuws
  • Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang

Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang

De Nederlandse ziekenhuizen maken op maandag 20 april 2020 een begin met de gefaseerde opstart van reguliere zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hierover afspraken gemaakt met alle betrokken partijen, waaronder zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen, Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

Focus op meest noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg

Niet alle patiënten kunnen weer tegelijk voor reguliere zorg in het ziekenhuis terecht, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daarom wordt de zorg gefaseerd opgestart en is een goede afstemming van belang tussen coronazorg en reguliere zorg nodig. De focus ligt in eerste instantie op de meest noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg en wordt geleidelijk verbreed. Leidraad voor de opstart is een diagnoselijst waarin drieduizend diagnoses staan, voorzien van een urgentie. Dit biedt zorgverleners een houvast om de zorg weer op te starten.

Wat kunnen mensen met hart- en vaataandoeningen doen?

  • Als je zorg nodig hebt, meld je dan bij je behandelend arts. Dit kan de huisarts of medisch specialist (zoals een cardioloog) zijn. De arts kijkt samen met jou welke zorg nodig is en op welke termijn. Ook wordt besproken waar de zorg verleend kan worden.
  • Als je acute klachten hebt, neem dan direct contact op met je behandelend arts. Wacht hier niet mee.
  • Als je problemen ervaart met de toegang tot zorg en er niet uitkomt met de zorgverleners, dan kun je terecht bij je zorgverzekeraar. Vraag dan naar de afdeling zorgbemiddeling.

Peiling Harteraad

Volgende week houdt Harteraad een peiling onder haar achterban om een beeld te krijgen hoe het gaat met het op gang brengen van de reguliere zorg. De resultaten daarvan brengen we onder de aandacht van de betrokken partijen. Wil je ook meedoen met deze peiling? Geef je dan hier op als panel lid.

Harteraad signaleerde dat veel mensen zich zorgen maken over het coronavirus. Zo gaven veel mensen aan dat de geplande acute zorgafspraken worden afgezegd of dat zij juist zelf met acute klachten liever het ziekenhuis mijden uit angst om besmet te raken. Harteraad heeft deze signalen opgepakt, lees hier onze eerdere berichtgeving.

Meer lezen over corona en hart- en vaataandoeningen?

Bekijk ons Dossier corona

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief