Harteraad Publieksjaarverslag 2019

Het publieksjaarverslag 2019 van Harteraad is online. Afgelopen jaar is de basis gelegd voor Harteraad als expertisecentrum voor het leven met een hart- en vaataandoening.

Ons uitgangspunt is te allen tijde wat onze achterban aangeeft dat belangrijk voor hen is. Via raadplegingen en gesprekken horen we wat belangrijk is en waar mensen zich zorgen over maken. Deze kennis zetten we in om passende activiteiten, informatie en dienstverlening te ontwikkelen. Met deze kennis beïnvloeden we het beleid en geven we advies over verbeteringen in de zorg.

In dit publieksjaarverslag lees je hoe we dat doen. Veel lees- en kijkplezier gewenst!

Lees hier het publieksjaarverslag 2019

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief