Planbare acute zorg op de agenda

Op basis van onderzoek, gedaan door Harteraad, zien we dat veel mensen zich zorgen maken over het coronavirus. Mensen maken zich zorg over zichzelf, over hun naasten en over mogelijke tekorten aan medicijnen. Ook geven veel mensen aan dat de geplande acute zorgafspraken worden afgezegd of dat zij juist zelf met acute klachten liever het ziekenhuis mijden uit angst om besmet te raken. Harteraad heeft deze signalen opgepakt en trok hierin gezamenlijk op met de cardiologen- en neurologenverenigingen en de Hartstichting.

Media-aandacht voor geplande acute zorg

Gezamenlijk benaderden wij de media over de geplande acute zorg. Hierdoor was er veel aandacht voor het onderwerp: bij het NOS Journaal waren leden van Harteraad te zien die spraken over hun ervaring en op Radio 1 was directeur Anke Vervoord uitgebreid aan het woord. Ook spraken we met de inspectie voor de gezondheidszorg.

Inmiddels zien we dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de planbare acute zorg heeft opgepakt en gaat coördineren. Harteraad zoekt afstemming met de NZa en gaat na wat dit betekent voor mensen met hart- en vaataandoeningen: wat wordt er onder planbare acute zorg verstaan? Ook stemmen we af met de NVVC, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Zodra er meer bekend is, komen we hierop terug.

Meer lezen over corona en hart- en vaataandoeningen?

Bekijk ons Dossier corona

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief