Over Harteraad

Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Er zijn veel mensen zoals jij. Er zijn meer dan een miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen. Ineens ben je patiënt. Maar je bent vooral wie je bent. Ook al moet je sommige dingen aanpassen in je leven. Net als de mensen die het dichtst bij je staan. Harteraad begrijpt dat en helpt om verder te komen.

onze speerpunten

Veilig bewegen

Nadat je behandeld bent, volgt een periode van revalidatie. Eerst onder begeleiding, maar daarna moet je het zelf doen. Maar heb je wel voldoende vertrouwen in je lijf? Hoe ver kan je gaan? Wat zijn de goede oefeningen voor jou? En wat als er toch iets gebeurt tijdens het sporten of bewegen?

Harteraad werkt met ruim 230 gecertificeerde beweegpartners door het hele land. Wij geven het predicaat beweegpartner als er een deskundige Harteraad beweegcoach is en bijvoorbeeld een AED. Op de Beweegzoeker vind je de Harteraad beweegpartners.

Zelf kiezen

Hoe vind je in de veelheid van mogelijkheden en binnen de ingewikkelde zorg, juist die behandeling of behandelaar die bij je past? Harteraad is actief bij het maken van verschillende keuzehulpen en –instrumenten.  Op de zorgkaart zie je in een overzicht welke behandelingen waar worden uitgevoerd. Hier zie je ook welke ziekenhuizen ons keurmerk verdienen omdat ze goede vaatzorg en spataderzorg leveren. Met onze website ‘Wat er toe doet’ krijg je inzicht in wat voor jou belangrijk is en het helpt je om dat met je omgeving en zorgverlener bespreekbaar te maken. Misschien heb je juist vragen en zorgen omdat niet jij maar iemand in jouw directe omgeving een hart- of vaataandoening heeft. Dat doet ook iets met jou. Via de website ‘Naasten in beeld’ vind je antwoord op veel gestelde vragen die jou kunnen helpen bij het kiezen en zorgen voor jezelf.

 

Invloed hebben

We horen graag van jou waar je tegen aan loopt en wat voor jou belangrijk is op het gebied van zorg en in jouw leven. Daarmee geef je de informatie die het voor Harteraad mogelijk maakt om jouw stem te laten horen bij beleidsmakers bij de overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars en onderzoekers.

We brengen jouw standpunten en ervaring in bij de ontwikkeling van richtlijnen (voor behandeling) en zorgpaden (waarin zorgverleners afspraken maken met elkaar over wie wat doet in jouw zorgproces).
Je kunt ons op verschillende manieren laten weten wat jij belangrijk vindt. Via het Hart&vaatpanel kun je (online) antwoord geven op uiteenlopende vragen. Past een vraag niet goed bij jou, dan sla je gewoon een keertje over.

Via het College van ervaringsdeskundigen geven mensen vanuit hun perspectief en ervaring met een hart- en vaataandoening, advies aan onderzoekers. Via onze (online) ervaringscommunities  en bijeenkomsten kun je je ervaring delen met Harteraad, met anderen en ook met zorgverleners. Zo weten we nog beter wat voor jou belangrijk is en wat we daaraan kunnen doen.

Harteraad is een vereniging. Wanneer je lid bent kun je invloed hebben op het beleid van Harteraad. Dat kan bijvoorbeeld als lid van de ledenraad.

Onze wapenfeiten

Harteraad brengt naasten met elkaar in contact.

Het leven naast iemand met een ernstige aandoening roept vragen op en zorgt voor onzekerheden. Met lotgenoten kun je je zorgen delen, elkaar tips geven en ondersteunen. Je bent niet de enige. Harteraad zorgt voor online contact via Facebook, maar organiseert ook jaarlijks een ontmoetingsdag speciaal voor naasten: partners, kinderen, ouders, broers, zussen of goede vrienden, allen zijn van harte welkom! Samen met andere organisaties werkt Harteraad aan Naasten in Beeld, een website en wegwijzer voor mensen die leven naast iemand met een aandoening.

Harteraad zorgt voor het terugdringen van het wisselen van medicijnen om niet-medische redenen.

In de apotheek krijgen hart- en vaatpatiënten vaak een ander medicijn mee dan zij gewend zijn. Zij krijgen dan een medicijn met dezelfde werkzame stof maar van een ander merk. Dit komt door verschillende vormen van medicijninkoop van zorgverzekeraars en apothekers. Mensen die moeten wisselen hebben meer last van bijwerkingen, ervaren meer problemen met het praktisch gebruik van hun geneesmiddel en gebruiken het minder trouw. Daarom maakt Harteraad zich sterk om het wisselen van medicijnen om niet-medische redenen terug te dringen.

Harteraad inventariseert de beschikbaarheid van telebegeleiding

Voor de derde maal heeft Harteraad ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra gevraagd, of zij telebegeleiding bieden aan hun patiënten met chronisch hartfalen en wat de kwaliteiten zijn van hun aanbod. Telebegeleiding is het op afstand begeleiden van patiënten. Mensen met hartfalen kunnen thuis hun gewicht, bloeddruk en/of hartslag meten en doorgeven. Behandelaar en patiënt kunnen zo volgen (monitoren) of deze waardes in orde zijn. We vinden, net als het Ministerie van VWS, dat álle chronisch (hartfalen)patiënten die dat willen en kunnen zelf metingen moeten kunnen doen, al dan niet met monitoring op afstand. Telebegeleiding kan voor mensen met hartfalen bijdragen aan kwaliteit van leven, onafhankelijkheid, regie en (gevoel van) veiligheid.

Contact

bezoekadres

Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496 XD Den Haag

postadres

Postbus 300
2501 CH Den Haag

algemene informatie

tel: 088 11 11 600
info@harteraad.nl

Privacy
Lees onze privacyverklaring

route

plan je route via Google Maps.

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

ANBI

Harteraad heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n organisatie draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut.

Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep)

Fiscaal nummer 819951535

Missie en visie

Onze missie: We laten meer mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten ervaren dat de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg zijn verbeterd doordat Harteraad belangen behartigt met hun ervaringen als basis.

Onze visie: Ervaringen zijn de motor achter ons werk. De blik van naar binnen gericht (primair op de leden), ombuigen tot naar buiten gericht (op 1,2 miljoen mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten). De organisatie en activiteiten inrichten om de verantwoordelijkheid voor deze mensen te nemen, ze daadwerkelijk te vertegenwoordigen, relevante diensten te leveren en hun belangen te behartigen.

Beleidsplan
Jaarplan Harteraad 2018

Jaarverslag
Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018

Bestuur

Voorzitter:Rianne Veldhuizen
Lid:Andries Verburgt
Lid:Daan Dohmen
Lid:Hansje van Dijk
Lid:Tinus Jongert
Lid:Einte Elsinga

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Toon meer informatie Toon minder informatie