• Home
  • Nieuws
  • Oproep: vaccineer mensen jonger dan 60 jaar met hoog risico eerder tegen COVID-19

Oproep: vaccineer mensen jonger dan 60 jaar met hoog risico eerder tegen COVID-19

Harteraad maakt zich grote zorgen over de vaccinatiestrategie. Vooral voor de mensen met hart- en vaataandoeningen, jonger dan 60 jaar, die tot een hoog risicogroep behoren. Daarbij denken we aan mensen met ernstig hartfalen of met een complexe aangeboren hartaandoening. Dit is de reden dat we een brief stuurden naar demissionair minister Hugo de Jonge (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport). We roepen op om deze groep mensen eerder te vaccineren dan hun gezonde leeftijdgenoten.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Hartstichting en de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen onderschrijven onze oproep.

Harteraad sloot zich eerder al aan bij de oproep van de Patiëntenfederatie Nederland, de koepel van patiëntenorganisaties, om mensen jonger dan 60 jaar met een medische indicatie voorrang te geven.

Lees hier de brief aan minister Hugo de Jonge. Deze brief is ook ter informatie verstuurd naar het RIVM en de Gezondheidsraad.

Volgorde coronavaccinatie

De GGD’en gaan versneld mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie vaccineren. Deze groep krijgt het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. De eerste week van mei krijgt deze groep een uitnodiging via hun huisarts. Het gaat om de groep van ca. 1 miljoen mensen die jaarlijks een uitnodiging krijgt voor een griepprik. Aanvankelijk zouden zij tegelijk gevaccineerd worden met de groep van 50 tot 60 jaar, maar dat wordt nu iets eerder.

Vele patiëntenorganisaties, waaronder Harteraad, riepen op om mensen met een medische indicatie eerder te vaccineren. Harteraad is verheugd dat er nu aan deze oproep gehoor is gegeven. Wel pleiten we er nog voor dat mensen met een hart- of vaataandoening, die tot een hoog risicogroep behoren, binnen deze groep eerder aan de beurt zijn.

Je leest meer over de vaccinatiestrategie op de website van het RIVM

Aanpak coronavaccinatie: dit doet Harteraad

Harteraad krijgt veel vragen van mensen met een hart- of vaataandoening over de vaccinatiestrategie. Harteraad vindt het belangrijk dat mensen duidelijkheid krijgen hierover. Zeker omdat een deel van de mensen met hart- en vaatdoeningen al sinds maart 2020 in zelfisolatie zit. Lees hier wat Harteraad doet om jouw belangen te behartigen.

Wil je meer weten over corona en hart- en vaataandoeningen?

Ga naar ons dossier

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief