• Home
  • Nieuws
  • Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

Uit een eerste rondgang onder meerdere ziekenhuizen in Nederland krijgen wij het beeld dat, net als in het voorjaar, tijdens de huidige tweede coronagolf minder patiënten met acute hartklachten en acute beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of eerste hulp. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), Harteraad en de Hartstichting maken zich zorgen over deze ontwikkeling.

Ook huisartsen schrijven minder verwijzingen voor hun patiënten naar de ziekenhuiszorg. Vorige week lag het aantal verwijzingen naar ziekenhuiszorg op 72% van wat verwacht kan worden zonder coronacrisis. Dat zijn voor de gehele specialistische zorg 58.000 minder verwijzingen dan verwacht in deze periode.

Hartklachten? Bel arts of 112

Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen. Het is niet nodig om het ziekenhuis bij (acute) klachten te mijden; ook nu doen ziekenhuizen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Net als in het voorjaar doen wij daarom de oproep om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij de huisartsenpost of 112 te melden. En bij acute verlamming, spraak- of taalstoornis 112 te bellen.

Heb je zorgen of wil je met iemand praten?

Bel dan de Harteraadlijn: tel. 088 1111 661

Meer weten over covid-19 en hart- en vaataandoeningen?

In ons Dossier corona hebben we al onze berichtgeving over het coronavirus bij elkaar geplaatst.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief