• Home
  • Nieuws
  • Opnieuw vervuiling aangetroffen in medicijnen met valsartan

Opnieuw vervuiling aangetroffen in medicijnen met valsartan

Helaas is er opnieuw een ongewenste stof aangetroffen in een aantal bloeddrukverlagende medicijnen met valsartan. Het gaat om de ongewenste stof NDEA. NDEA is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geclassificeerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. De verontreiniging met NDEA betreft bepaalde batches van één grondstoffabrikant. Harteraad maakt zich hard voor duidelijke informatievoorziening naar gebruikers van de medicijnen.

Eerder dit jaar vonden er al twee terugroepacties plaats voor valsartan. Dit was wegens een andere verontreiniging (NDMA).

Wat is het risico?

Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en IGJ is de kans klein dat gebruikers van deze medicijnen daadwerkelijk kanker krijgen. De gemeten waarden NDEA vallen echter boven de op Europees niveau vastgestelde voorlopige veilige limiet. Daarom worden ze uit voorzorg teruggeroepen. Naar aanleiding van de aangetroffen verontreiniging in valsartan is in Europees verband een groot onderzoek gestart, gecoördineerd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Resultaten van dit onderzoek worden op korte termijn verwacht.

Wat is het advies?

Je kunt controleren of je medicijn met valsartan van de betreffende fabriek is, door de zogenaamde RVG nummers te controleren met behulp van deze lijst. Het RVG nummer is te vinden op de medicijnverpakking en onderaan de bijsluiter.

Het IGJ en CBG geeft aan dat mensen die deze medicijnen gebruiken, hun bestaande voorraad kunnen opmaken. Bij een volgend bezoek aan de apotheek krijgen zij een ander geneesmiddel met valsartan mee of een geneesmiddel met vergelijkbare werking. Er zijn voldoende alternatieve medicijnen beschikbaar. Mogelijk moeten ze hiervoor eerst een afspraak maken bij de huisarts. Advies is om vooral niet zelf te stoppen met de medicijnen.

Apothekersorganisatie KNMP roept de Nederlandse apothekers op om wederom aan patiënten te vragen vervuilde valsartan terug te brengen.

Meer informatie

Voor meer informatie zie de nieuwsberichten van het CBG en IGJ en de KNMP. Zie ook deze webpagina voor antwoorden op veelgestelde vragen. Als je nog vragen hebt, kun je terecht bij je huisarts, apotheker of het Landelijk Meldpunt Zorg.

Wil je op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op dit gebied? Houd ons dossier in de gaten.

Wil je je ervaring over verontreinigde geneesmiddelen met valsartan delen? Doe dit dan door een e-mail te sturen naar Anne.Kors@harteraad.nl Belangrijke signalen brengen we onder de aandacht van bijvoorbeeld de Inspectie, VWS, apothekers of artsen.

Wil je direct op de hoogte worden gesteld als er iets mis is met je medicijn? Meld je dan aan voor de gratis maandelijkse nieuwsbrief. Bij belangrijk nieuws, over bijvoorbeeld vervuiling van medicijnen, sturen wij je direct een bericht toe.