Update hart- en vaatagenda: werkgroepbijeenkomsten achter de rug

Harteraad is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de landelijke hart- en vaatagenda. Op deze belangrijke agenda staan namelijk de uitdagingen op het gebied van hart- en vaatziekten en waar dus extra tijd en middelen naartoe gaan. De Hartstichting heeft het initiatief genomen om deze hart- en vaatagenda samen te stellen, maar de agenda is uitdrukkelijk bedoeld voor en van alle Nederlanders. Het uitwerken van de hart- en vaatagenda is in volle gang en het opmaken van de rapporten is begonnen. We geven je een update.

Vorig jaar kozen 10.955 Nederlanders, mensen met hart- en vaatziekten, hun naasten, wetenschappers, zorgverleners, beleidsmakers, donateurs en vrijwilligers de zeven uitdagingen van de landelijke hart- en vaatagenda. Zeven werkgroepen met professionals en ervaringsdeskundigen gingen vervolgens dit voorjaar aan de slag om de thema’s uit te werken. 

Uitwerking thema’s in volle gang

In april, mei en juni hebben de zeven werkgroepen vier keer vergaderd om elk hun eigen thema verder uit te werken. In elke werkgroep waren twee ervaringsdeskundigen vertegenwoordigd. Harteraad heeft een belangrijke rol gespeeld bij de werving en begeleiding van deze ervaringsdeskundigen. Voor ieder thema hebben de werkgroepleden de uitdaging, de ambitie en diverse doelstellingen geformuleerd en daarbij een aanpak voorgesteld. Deze zomer legt de Hartstichting de laatste hand aan de rapporten, die zij in september hopen te presenteren. 

Vanzelfsprekend is Harteraad, als samenwerkingspartner van de Hartstichting en als vertegenwoordiger van de patiënt, nauw betrokken bij het opstellen van deze rapporten.

Wat vindt de patiënt belangrijk?

In het eerste traject van de hart- en vaatagenda heeft Harteraad de gesprekken met de patiënten gevoerd. Hierin kwamen veel uitdagingen aan bod die patiënten keer op keer benoemen. Harteraad vindt het belangrijk om deze onderwerpen voor het voetlicht te brengen, als extra verdieping op de landelijke agenda. Want door verschillende perspectieven en inzichten te delen, ontdekken we samen waar het nog beter kan.

Patiëntenervaringen verzameld

Lees de publicatie

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief