wisselen medicijnen

Ongewenst wisselen van medicijn nog steeds een probleem

Harteraad pleit al sinds langere tijd voor duidelijke afspraken rondom het ongewenst wisselen van medicijnen. Uit een recent onderzoek blijkt dat het ongewenst wisselen van medicijnen nog steeds problemen geeft bij mensen met hart- en vaataandoeningen. Denk hierbij aan misselijkheid, braken, spierpijn of –kramp, verhoogde bloeddruk. Een ingebrachte motie in de Kamer over het verantwoord wisselen van medicijnen werd helaas verworpen. Harteraad zal zich sterk blijven maken om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Uitkomsten onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Patiëntenfederatie in samenwerking met Harteraad en tien andere patiëntenorganisaties. Er deden 11.211 mensen mee aan het onderzoek. Ruim 30 procent had een hart- of vaataandoening. Van de respondenten gaf 80 procent aan dat zij vorig jaar (2019) bij de apotheek verschillende medicijnen met dezelfde werkzame stof meekregen. Een deel van de patiënten ondervindt daar veel nadelige gevolgen van, zoals bijwerkingen. Ook kan een andere kleur medicijn of andere verpakking verwarring geven.

Medische noodzaak

In het onderzoek werd ook gevraagd naar ‘medische noodzaak’. Dit kan een voorschrijver op het recept zetten als hij samen met de patiënt besluit dat een specifiek medicijn nodig is. 4355 mensen kregen een medicijn voorgeschreven waarbij ‘medische noodzaak’ op het recept stond. Van deze groep kreeg minder dan de helft (46 procent) het middel altijd direct mee. 46 procent geeft aan dat een middel soms wel en soms niet direct werd meegegeven. De rest kreeg dit medicijn nooit direct mee.

Een eerder onderzoek ‘Wisselen van medicijnen’ van Harteraad en 14 patiëntenorganisaties in 2018 wees al uit dat patiënten veel gezondheidsklachten ervaren van het wisselen van medicijnen. Ook dit onderzoek toont aan dat veel patiënten klachten ervaren bij het wisselen van medicijnen. Er lijkt zelfs een toename van het aantal wisselingen. Dit is mogelijk voor een deel te verklaren door een toename van medicijntekorten en terugroepacties van bloeddrukmedicijnen en maagzuurremmers.

Dit doet Harteraad

Om de problemen rondom het ongewenst wisselen van medicijnen onder de aandacht te brengen van de betrokken partijen is Harteraad bezig met een aantal acties. Dit doen we samen met de Patiëntenfederatie en 14 patiëntenorganisaties. Begin juni 2020 stuurden we een brief gestuurd aan minister Van Rijn van het ministerie van VWS. We vragen om een gesprek om de problemen te bespreken en aan te sturen op concrete afspraken. Er was aandacht voor het onderwerp op Radio 1 Reporter. Ook stelden Groen Links en SP begin juli vragen in een notaoverleg in de Tweede Kamer.

Meer weten over medicijnen?

Bekijk hier het dossier met alle artikelen

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief