Overzicht onderzoeken

Als je een hart- of vaataandoening hebt, dan komt daar veel bij kijken. Harteraad weet dit en doet daarom onderzoek naar verschillende onderwerpen om zo de kwaliteit van leven voor mensen met hart- en vaataandoeningen te verbeteren. Hieronder vind je een overzicht van de actuele onderzoeken die Harteraad doet.