Onderzoek naar de impact van COVID-19 op kwetsbare patiënten

Resultaten bekend

Sluitingsdatum: 12 oktober 2023

De Coronapandemie heeft heel Nederland getroffen. Voor bepaalde groepen zoals kwetsbare hart- en vaatpatiënten, blijft de impact voelbaar.

Het onderzoek

In oktober 2023, nadat de Coronapandemie naar het leek voorbij was maar het virus nog wel rondging, heeft Harteraad in samenwerking met Pfizer en SamHealth (marktonderzoeksbureau) een online vragenlijst verspreid onder de leden van het Harteraad panel. Hiermee wilden we meer te weten komen over hun kennis, houding en gedrag met betrekking tot COVID-19 en het vaccinatie- en testbeleid. We willen graag alle deelnemers bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Het blijkt dat het voor risicogroepen zoals hart- en vaatpatiënten belangrijk is om aandacht te blijven besteden aan de impact die COVID-19 op hen heeft.

Resultaten

  • In totaal hebben 1146 mensen meegedaan aan de vragenlijst.
  • Van de deelnemers heeft 87% zelf een hart- of vaatziekte, 12% een verhoogd risico daarop  en 17% is een naaste of een nabestaande van iemand met een hart- of vaatziekte.
  • 55% van de deelnemers is vrouw, 44% man en 1% koos voor ‘anders’.
  • De meerderheid (93%) was ouder dan 50 jaar.

Beschermd voelen

Over het algemeen is de groep deelnemers goed op de hoogte van de risico’s van COVID-19, en wil zichzelf hier graag goed tegen beschermen. 62% vindt dat mensen in het algemeen het risico op een besmetting onderschatten. Wat opvalt is dat minder dan de helft van de mensen zich voldoende beschermd voelt tegen een coronabesmetting. 19% voelt zich niet voldoende beschermd en 36% twijfelt hierover. Degenen die zich niet beschermd voelen of dit niet goed weten, geloven vooral dat een vaccinatie kan helpen. Dit zie je ook terugkomen in de steun voor het vaccineren van risicogroepen (mensen ouder dan 60 jaar, met een chronische ziekte of minder afweer) en de overtuiging dat de gevolgen van een coronabesmetting ernstiger zijn voor mensen uit risicogroepen.

Maatregelen nemen

Ongeveer 16% is het oneens met het intrekken van de coronamaatregelen door de overheid. Vooral uit bezorgdheid over een mogelijke toename van het aantal besmettingen en omdat ze zich zorgen maken over de risicogroepen. 28% vindt zelfs dat er opnieuw getest zou moeten worden op COVID-19. In het geval van een toename van het aantal besmettingen nemen mensen gemiddeld vijf maatregelen om zichzelf te beschermen. Dat zijn handen wassen, vaccineren, vermijden van drukke plekken en zorgen voor een gezonde levensstijl.

Ongeveer twee derde van de deelnemers was afgelopen winter van plan zich te laten vaccineren, voornamelijk om zichzelf te beschermen. Ongeveer één derde twijfelde of was niet van plan zich te laten vaccineren, vanwege zorgen over bijwerkingen en een gebrek aan vertrouwen in farmaceutische bedrijven of de overheid.

Informatievoorziening over COVID-19

Bij het zoeken naar informatie over corona gebruiken respondenten voornamelijk de website van de overheid en het RIVM. Ongeveer een kwart gebruikt (ook) de website van Harteraad. Er is behoefte aan informatie over het effect van corona op hart- en vaatziekten en het verloop en aantal coronabesmettingen in Nederland. De belangrijkste rol voor Harteraad zit voor de deelnemers in informatievoorziening.

Wat doet Harteraad met dit onderzoek?

Harteraad zal de ontwikkelingen van COVID-19 in de gaten blijven houden en blijven opletten of er mogelijke risico’s zijn voor hart- en vaatpatiënten. Als daar reden voor is zal Harteraad de doelgroep van informatie voorzien.

Deelnemen aan onderzoeken?

Deel je ervaring en help zo andere mensen met een hart- of vaataandoening. Harteraad bundelt alle ervaringen en komt zo op voor de belangen van 1,7 miljoen mensen in Nederland met een hart- of vaataandoening.

Met een persoonlijke Harteraad inlog kan je meedoen met dit onderzoek. Bovendien heb je toegang tot alle artikelen, webinars en magazines rondom hart- en vaataandoeningen. Onbeperkt en gratis. En als je je profiel aanvult, krijg je nog meer informatie afgestemd op jouw persoonlijke situatie en aandoening.

Schrijf je in