• Home
  • Onderzoek hartfalen in samenwerking met Harteraad

Onderzoek hartfalen in samenwerking met Harteraad

Fijn dat je mee wilt doen aan het patiëntenonderzoek hartfalen. Jouw mening en ervaring is ontzettend waardevol, want zo kunnen zorgprofessionals de zorg nog beter maken voor jou en andere toekomstige mensen met hartfalen. Deze vragenlijst is online en geheel anoniem. Het invullen kost je ongeveer 20 tot 25 minuten. De vragen gaan over jouw ervaring tijdens belangrijke momenten in het behandeltraject, zoals je eerste gesprek met de (huis)arts, de diagnose en de behandeling. Wil jij vaker je mening geven over de zorg? Word dan een Harteraad panellid. Alvast bedankt!

Over Harteraad

Het kan iedereen overkomen: je krijgt een hart- of vaataandoening. En na de diagnose of behandeling heb je vast heel veel vragen. Sommige vragen worden door je arts beantwoord, maar aan wie stel je je vragen als je eenmaal thuis bent? En misschien heb je de behoefte om met iemand te praten die hetzelfde heeft meegemaakt? Of je wilt meer informatie over je aandoening en behandeling met ervaringen van anderen?

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening.

Zorgpad hartfalen: antwoord op jouw vragen

Als je de diagnose hartfalen hebt gekregen, dan heb je vast veel vragen. Het zorgpad hartfalen van Harteraad geeft antwoord op veel van je vragen: wat kan je verwachten van onderzoek, behandeling en zorg bij hartfalen? Wat kan je zelf doen om een zo’n goed mogelijk leven te leiden met hartfalen?

Meer lezen over hartfalen en wat je zelf kan doen?

Bekijk het zorgpad

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief