Vacature bestuurslid Harteraad

19 juni 2019

Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met een hart- en vaataandoening. In Nederland zijn dat er maar liefst 1,4 miljoen. Hun ervaringen en dat wat zij belangrijk vinden zijn de motor achter ons werk. Het is onze missie om hun belangen te behartigen en het leven met een hart- en vaataandoening te verbeteren. Harteraad ontwikkelt zich daartoe tot een expertisenetwerk.

Om er voor steeds meer mensen te kunnen zijn bouwt Harteraad aan een netwerk met ervaringen, in de vorm van data, als uitgangpunt. Marktgericht denken en digitalisering zijn daarvoor noodzakelijk.

Het bestuur van Harteraad nodigt geïnteresseerden uit voor de vacante portefeuille Expertisenetwerk. In deze fase van de ontwikkeling van Harteraad ligt daarbij de nadruk op bereik, binding (analoog en digitaal) en data (verzameling, verwerking en analyse).

Van het kandidaat bestuurslid worden de volgende competenties verwacht en gevraagd:

 Algemeen

 • Ruime bestuurlijke ervaring;
 • Helicopterview passend bij de (strategische) uitdagingen waar Harteraad voor staat;
 • Ervaring met verandertrajecten;
 • Ervaring/affiniteit met verenigingen en het werken met leden, beroepskrachten en vrijwilligers;
 • Affiniteit met de mensen waar we het voor doen.

Portefeuille Expertisenetwerk

 • Expertise op het gebied van marketing en communicatie
 • Ervaring met of kennis van dataverzameling en analysetechnieken
 • Ervaring met of kennis van verbinding en interactie met de achterban zowel analoog als digitaal
 • Kennis van digitale toepassingen zoals websites, platforms of apps
 • Relevant netwerk

Persoonskenmerken

 • Ondernemend
 • Analytisch
 • Resultaatgericht
 • Verbindend

Het bestuur kent naast de genoemde portefeuille een voorzitter, een portefeuille bedrijfsvoering, een portefeuille verenigingszaken en een portefeuille kwaliteit van zorg. Het betreft onbezoldigde functies. Gemaakte onkosten worden vergoed. Het bestuur vergadert acht keer per jaar en komt vier keer per jaar met de ledenraad van Harteraad bijeen. Daarnaast komt het bestuur bij elkaar wanneer er tussentijds behoefte is aan overleg.

Kandidaten worden van harte uitgenodigd een cv en motivatie te sturen aan bestuurssecretaris@harteraad.nl. Ook eventuele vragen kunnen via dit mailadres worden gesteld.