Het laatste nieuws op het gebied van hart & vaten

Actueel

niewsbericht

Hart&Vaatcafé voor jongvolwassenen groot succes

Het allereerste Hart&Vaatcafé speciaal voor jongvolwassenen vond plaats op 10 maart 2018 in Heerenveen. Jongeren met een hartaandoening tussen de 18 en 35 jaar, en hun naasten, waren namens Harteraad uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. De ochtend begon met een presentatie van…

lees verder
niewsbericht

Veilig en met plezier bewegen

We hebben afscheid genomen van de Kerngroep Leefstijl en de Commissie Bewegen. Twee groepen met bijzonder enthousiaste mensen die jarenlang het thema ‘bewegen’ voor mensen met een hart- en vaataandoening op de kaart hebben gezet. En op de kaart hebben gehouden: met Hart In Beweging,…

lees verder
niewsbericht

Harteraad brengt ervaringen van vrouwen met hartaandoeningen in beeld

Er is nog vrijwel niets bekend over een mogelijk verband tussen de menstruele cyclus en het optreden van klachten als gevolg van hartaandoeningen. In 2017 heeft Harteraad samen met Jeanine Roeters van Lennep een digitale vragenlijst uitgezet om een eerste indruk te krijgen van ervaringen…

lees verder
niewsbericht

Beter grip op je leven na een hartinfarct

Een hartinfarct is een levensbedreigende gebeurtenis. Lichamelijk, psychisch en sociaal heeft dit impact op de patiënt en zijn naasten. Voor de patiënt betekent dit verwerking, het leren omgaan met eventuele beperkingen en het voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten. De ziekte moet een plek in…

lees verder
niewsbericht

Nieuw bestuur versterkt Harteraad

De Ledenraad van Harteraad heeft op 14 februari 2018 vier nieuwe bestuursleden benoemd die ons mede helpen van Harteraad een succes te maken. Ondernemer en wetenschapper dr. Ir. Daan Dohmen adviseert ons op het gebied van patiëntparticipatie en zelfmanagement. Dohmen heeft veel ervaring met het betrekken…

lees verder
niewsbericht

Harteraad vertelt expertisecentra wat belangrijk is voor patiënten

Acht universitair medische centra (UMC’s) willen dit jaar een expertisecentrum worden. Ze willen excellente zorg leveren aan mensen met een bijzondere hart- of vaataandoening. Harteraad helpt mee in de toekenning van deze expertisecentra en adviseert de centra over wat belangrijk is voor patiënten. Maar liefst drie…

lees verder
niewsbericht

Van ziekenhuis naar thuis: de nazorgservice van Radboudumc en Harteraad

‘Toen ik thuiskwam na de opname en alles achter de rug was, dacht ik: “Oké, wij kunnen door.” Maar zo werkt het dus niet. Er is zoveel met je gebeurd, dat besef kwam bij mij later. Je bent blij dat je thuis bent, maar nu ben…

lees verder
niewsbericht

Harteraad is per 1 januari 2018 onze nieuwe naam

‘Mijn leven stond op zijn kop. Ik zat in een achtbaan en had er geen controle op.’ Het leven van iemand met een hart- of vaataandoening verandert van de ene op de andere dag. En daar ligt voor De Hart&Vaatgroep een mooie uitdaging. Want meer…

lees verder