Het laatste nieuws op het gebied van hart & vaten

Actueel

niewsbericht

Wel of geen DNA onderzoek bij Familiaire Hypercholesterolemie?

Artsen én patiënten kunnen vanaf nu gebruik maken van de consultkaart Familiaire Hypercholesterolemie: wel of niet doen van DNA-onderzoek? die helpt bij de keuze om wel of geen DNA-onderzoek te doen naar de aandoening Familiaire Hypercholesterolemie (FH). FH is een van de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekten…

lees verder
niewsbericht

Heb jij je foto van de Naasten Ontmoetingsdag al ontvangen?

Op de Naasten Ontmoetingsdag op 26 mei jl. kon je een portretfoto laten maken. Mocht je deze nog niet hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar Wenny van der Hee. Aan enkele personen konden we niet met zekerheid het juiste mailadres koppelen, excuus. Bekijk hier…

lees verder
niewsbericht

‘What matters to you’ dag 2018

Op 6 juni is het internationale ‘What matters to you’ dag. Door mee te doen aan deze dag laten we zien dat kwaliteit van zorg niet alleen te maken heeft met het verlenen van de beste zorg vanuit medisch oogpunt: (‘What’s the matter?’), maar dat er…

lees verder
niewsbericht

Harteraad spreekt met minister Bruins over (on)zinnige zorg voor pijn op de borst

Vandaag sprak Harteraad met Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Onze beleidsadviseurs Anne Kors-Walraven en Hans van Laarhoven presenteerden wat er moet gebeuren om de zorg te verbeteren voor mensen met pijn op de borst (angina pectoris). Onze belangrijkste boodschap: er wordt nu veel…

lees verder
niewsbericht

Harteraad aan tafel met minister Bruins

Om de belangen van mensen met hart- en vaataandoeningen te behartigen, gaat Harteraad in juni maar liefst twee keer in gesprek met minister Bruins van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De eerste keer is het onderwerp ‘Pijn op de borst’. We hebben…

lees verder
niewsbericht

Oproep: Ben je een patiënt met een oplosbare stent?

Ben je behandeld geweest met de Absorb stent, een biologisch oplosbare stent van de firma Abbott? Of heb je deelgenomen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek met deze stent? Follow the Money, (journalistiek onderzoeksplatform), is op zoek naar deze patiënten. Waarom? De Absorb stent wordt gebruikt om de kransslagaders…

lees verder
niewsbericht

Van ziekenhuis naar thuis

‘Van ziekenhuis naar thuis – een telefonische nazorgservice’ is een pilot van de Hartstichting, Harteraad en het Radboudumc. Na ontslag uit het ziekenhuis ondergaan hartpatiënten een intensief zorgtraject. De verpleegafdeling Cardiologie van het Radboudumc wil hierbij ondersteuning bieden. Daartoe is samen met de Infolijn Hart en Vaten van de Hartstichting…

lees verder
niewsbericht

Onderscheiding voor ROW Expertisecentrum

Het ROW Expertisecentrum van het Antoniusziekenhuis heeft de zeldzame Angel Award ontvangen, omdat het zich al jarenlang nationaal en internationaal onderscheidt met zijn enorme expertise en kennis op het gebied van de ziekte van Rendu-Osler-Weber, ook wel HHT genoemd. De uitreiking vond plaats tijdens de…

lees verder
niewsbericht

Meander Medisch Centrum ontvangt opnieuw het Vaatkeurmerk

Meander Medisch Centrum heeft opnieuw het Vaatkeurmerk ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het ziekenhuis aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen. Het Vaatkeurmerk geeft aan dat de vaatzorg in Meander Medisch Centrum voldoet aan vijftien kwaliteitscriteria. Daarbij gaat het om de zorg voor patiënten met aandoeningen…

lees verder
niewsbericht

Lintje voor Funs van Gassel

Funs van Gassel was tot 1,5 jaar geleden actief als vrijwilliger bij team Limburg. Van de burgemeester van Horst aan de Maas ontving hij afgelopen week een koninklijke onderscheiding voor al zijn vrijwillige inspanningen en zijn bijdrage aan de leefbaarheid in Horst aan de Maas….

lees verder
niewsbericht

Harteraad en Hartstichting vullen elkaar aan

Onder het motto ‘Versterken en verwijzen’ ondertekenden Harteraad en de Hartstichting op 25 april een samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar. Harteraad en de Hartstichting willen elkaar aan blijven vullen op het gebied van hart- en vaatziekten. Daarbij strijdt de Hartstichting tegen hart- en vaatziekten,…

lees verder
niewsbericht

Telebegeleiding hartfalen krijgt impuls

In Nederland leven 142.000 mensen met hartfalen. Dit aantal stijgt door de vergrijzing de komende jaren nog verder. Op dit moment maken maar ongeveer 1200 van de 142.000 patiënten daadwerkelijk gebruik van telebegeleiding bij hartfalen, het op afstand volgen en begeleiden van patiënten. Het gebruikmaken van telebegeleiding bij…

lees verder