Het laatste nieuws op het gebied van hart & vaten

Actueel

niewsbericht

Harteraad spreekt met minister Bruins over (on)zinnige zorg voor pijn op de borst

Vandaag sprak Harteraad met Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Onze beleidsadviseurs Anne Kors-Walraven en Hans van Laarhoven presenteerden wat er moet gebeuren om de zorg te verbeteren voor mensen met pijn op de borst (angina pectoris). Onze belangrijkste boodschap: er wordt nu veel…

lees verder
niewsbericht

Harteraad aan tafel met minister Bruins

Om de belangen van mensen met hart- en vaataandoeningen te behartigen, gaat Harteraad in juni maar liefst twee keer in gesprek met minister Bruins van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De eerste keer is het onderwerp ‘Pijn op de borst’. We hebben…

lees verder
niewsbericht

Oproep: Ben je een patiënt met een oplosbare stent?

Ben je behandeld geweest met de Absorb stent, een biologisch oplosbare stent van de firma Abbott? Of heb je deelgenomen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek met deze stent? Follow the Money, (journalistiek onderzoeksplatform), is op zoek naar deze patiënten. Waarom? De Absorb stent wordt gebruikt om de kransslagaders…

lees verder
niewsbericht

Van ziekenhuis naar thuis

‘Van ziekenhuis naar thuis – een telefonische nazorgservice’ is een pilot van de Hartstichting, Harteraad en het Radboudumc. Na ontslag uit het ziekenhuis ondergaan hartpatiënten een intensief zorgtraject. De verpleegafdeling Cardiologie van het Radboudumc wil hierbij ondersteuning bieden. Daartoe is samen met de Infolijn Hart en Vaten van de Hartstichting…

lees verder
niewsbericht

Onderscheiding voor ROW Expertisecentrum

Het ROW Expertisecentrum van het Antoniusziekenhuis heeft de zeldzame Angel Award ontvangen, omdat het zich al jarenlang nationaal en internationaal onderscheidt met zijn enorme expertise en kennis op het gebied van de ziekte van Rendu-Osler-Weber. De uitreiking vond plaats tijdens de Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen…

lees verder
niewsbericht

Meander Medisch Centrum ontvangt opnieuw het Vaatkeurmerk

Meander Medisch Centrum heeft opnieuw het Vaatkeurmerk ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het ziekenhuis aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen. Het Vaatkeurmerk geeft aan dat de vaatzorg in Meander Medisch Centrum voldoet aan vijftien kwaliteitscriteria. Daarbij gaat het om de zorg voor patiënten met aandoeningen…

lees verder
niewsbericht

Lintje voor Funs van Gassel

Funs van Gassel was tot 1,5 jaar geleden actief als vrijwilliger bij team Limburg. Van de burgemeester van Horst aan de Maas ontving hij afgelopen week een koninklijke onderscheiding voor al zijn vrijwillige inspanningen en zijn bijdrage aan de leefbaarheid in Horst aan de Maas….

lees verder
niewsbericht

Harteraad en Hartstichting vullen elkaar aan

Onder het motto ‘Versterken en verwijzen’ ondertekenden Harteraad en de Hartstichting op 25 april een samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar. Harteraad en de Hartstichting willen elkaar aan blijven vullen op het gebied van hart- en vaatziekten. Daarbij strijdt de Hartstichting tegen hart- en vaatziekten,…

lees verder
niewsbericht

Telebegeleiding hartfalen krijgt impuls

In Nederland leven 142.000 mensen met hartfalen. Dit aantal stijgt door de vergrijzing de komende jaren nog verder. Op dit moment maken maar ongeveer 1200 van de 142.000 patiënten daadwerkelijk gebruik van telebegeleiding bij hartfalen, het op afstand volgen en begeleiden van patiënten. Het gebruikmaken van telebegeleiding bij…

lees verder
niewsbericht

Informatie over hartritmestoornissen bij Hart&Vaatcafé in Catharina Ziekenhuis

Op 12 april 2018 organiseerde de regio Oost-Brabant van Harteraad, samen met het Hart-en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Hart&Vaatcafé met als thema ‘Hartritmestoornissen’. Voor dit thema is altijd veel belangstelling, er worden tijdens de bijeenkomst veel vragen gesteld aan de artsen, en…

lees verder
niewsbericht

Ruim een derde patiënten zieker na medicijnwissel

Harteraad doet een dringend oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen. Medicijnwisselingen als gevolg van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en apothekers zorgen voor onnodige gezondheidsklachten en onrust bij mensen die afhankelijk…

lees verder
niewsbericht

Doe mee met enquête voor consultkaart aortaklepstenose

Ben jij behandeld voor een aortaklepstenose? Wat vind jij de belangrijkste vragen die een arts moet beantwoorden als iemand voor de keuze staat voor een behandeling met medicijnen of operatief? Stem mee in deze enquête. De vijf vragen die het hoogste scoren komen op een…

lees verder