Het laatste nieuws op het gebied van hart & vaten

Actueel

De meest gestelde vragen over hart- en vaataandoeningen en het coronavirus

Hoe gaan mensen met een hart- en vaataandoening om met het nieuws en de maatregelen omtrent het coronavirus? Uit een peiling onder bijna 1800 patiënten en naasten, gedaan door Harteraad tussen 16 en 18 maart 2020, blijkt dat juist mensen met hart- en vaataandoeningen en…

lees meer

Digitale zorg op afstand: vier belangrijke punten bij het organiseren

Door de huidige coronacrisis is het in veel gevallen niet meer mogelijk voor een medisch professional en een patiënt om elkaar fysiek te ontmoeten. Om zorg zoveel als mogelijk te blijven bieden, zetten veel zorgaanbieders in op het gebruiken van digitale instrumenten die al voorhanden…

lees verder

Heb je angst voor het ziekenhuis of gaat je afspraak juist niet door?

De bezoeken van mensen met acute hartproblemen aan de spoedeisende hulp zijn de laatste weken meer dan gehalveerd. Harteraad hoort van veel mensen dat zij bezorgd zijn. Hartpatiënten mijden het ziekenhuis uit angst om besmet te worden. Ook zijn er mensen die ongerust zijn, omdat…

lees verder

Documentaire ‘De Slag om het vrouwenhart’ op tv

Hartproblemen worden bij vrouwen slechter herkend én minder goed behandeld dan bij mannen. Dat kost levens, laat de documentaire Vrouwenhart van Hella de Jonge zien. Hoe kan het beter? De documentaire De slag om het vrouwenhart is op maandag 6 april om 20.25 uur bij…

lees verder

Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf acute klachten melden

Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt, de afgelopen weken met 50% is gedaald. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging…

lees verder

Hulplijnen verwijzen naar Harteraadlijn

In Nederland zijn er diverse telefonische hulplijnen waar mensen terecht kunnen als ze zich zorgen maken of vragen hebben over het coronavirus. De Harteraadlijn is gespecialiseerd in het beantwoorden van allerlei vragen rondom het leven met hart- en vaataandoeningen. Vanwege dit specialisme gaan andere hulplijnen de…

lees verder

Let op! Berichtgeving over nepmedicijnen

Er zijn nog geen medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt tegen reclames voor middeltjes of niet-geregistreerde medicijnen die zouden helpen. Het is verboden om reclame te maken voor niet-geregistreerde medicijnen met een claim over de werking tegen een…

lees verder

Stop niet met bloeddrukverlagers vanwege coronavirus

Het Europees medicijnagentschap EMA geeft het dringend advies om níet te stoppen met bloeddrukverlagers vanwege het coronavirus. Er gaan namelijk berichten rond dat ACE-remmers en angiotensine-receptorblokkers een corona-infectie kunnen verergeren. Prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), zegt…

lees verder

Onderzoek Harteraad naar angst voor coronavirus ook in radio-interview

Veel mensen met hart- en vaataandoeningen maken zich ernstig zorgen over het nieuwe coronavirus. Dat blijkt uit een peiling die Harteraad onlangs heeft uitgezet. Over dit onderwerp geeft Inge Schalkers, beleidsadviseur bij Harteraad, op maandagavond 30 maart 2020 een interview bij radio ‘De Late Avond’….

lees verder
niewsbericht

Aangepast incassobeleid VGZ

Veel Harteraadleden zijn verzekerd bij coöperatie VGZ vanwege de collectieve korting. VGZ laat weten dat zij een incassobeleid voert dat inspeelt op de bijzondere situatie waar we ons momenteel in bevinden. VGZ monitort de ontwikkelingen en effecten hiervan op onze verzekerden en neemt zonodig aanvullende…

lees verder

Harteraad bij NOS: Zorgen om wegblijvende patiënten, meld je in geval van nood

Harteraad ontvangt signalen van mensen die aangeven het moeilijk te vinden een beroep doen op de zorg, nu alle aandacht is gericht op het behandelen van mensen die lijden aan de gevolgen van het coronavirus. Ze staan in tweestrijd en mijden de zorg uit compassie…

lees verder

Harteraad is betrokken bij nieuwe registratie voor corona-patiënten met hart- en vaataandoeningen

Het coronavirus is nieuw. Hierdoor is er nog veel onbekend over de ziekte (COVID-19) die het virus bij mensen veroorzaakt. Het verschilt per persoon hoe ernstig de ziekte zich ontwikkeld. Mensen met hart- en vaataandoeningen behoren tot de risicogroep, voor wie besmetting met het virus…

lees verder

Driekwart van mensen met hart- en vaataandoeningen heeft angst voor coronavirus

Veel mensen met hart- en vaataandoeningen maken zich ernstig zorgen over het nieuwe coronavirus. In een peiling die Harteraad tussen 16 en 23 maart 2020 heeft uitgezet, geeft driekwart van de bijna 1800 ondervraagden aan bang te zijn om ernstig ziek te worden. Twee op…

lees verder