• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe leidraad Zorgproces Pijn op de borst

Nieuwe leidraad Zorgproces Pijn op de borst

Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst (POB). Een groot gedeelte van deze patiënten heeft pijn op de borst zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak, waarbij het risico op bijvoorbeeld een hartinfarct zeer klein is. Het gevolg: onnodige belasting van de ziekenhuiszorg en onrust bij de patiënt.

NVVC-Connect heeft een nieuw project gelanceerd om een ideaal zorgproces te kunnen opstellen voor deze patiënten: de Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst. Harteraad brengt het patiëntperspectief in: met een enquête onder mensen met pijn op de borst (2019) en focusgroep gesprekken. De insteek is dat patiënten signalen beter leren herkennen en passende actie kunnen ondernemen.

De Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst is opgesteld samen met huisartsen die gespecialiseerd zijn in hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en met expertisecentrum Harteraad. De leidraad geeft aan wat er wanneer (en eventueel door wie) moet gebeuren om de juiste uitkomsten voor de patiënt te bereiken. Het is een aanvulling op de door cardiologen en huisartsen opgestelde Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele Angina Pectoris, waarin de zorginhoudelijke afspraken staan.

Momenteel testen drie pilotregio’s de leidraad. Gemeten wordt of het zorgproces de gewenste uitkomsten heeft. Eind 2022 worden de resultaten bekend en wordt de leidraad waar nodig bijgesteld. De landelijke uitrol gebeurt waarschijnlijk vanaf 2023.  

Lees hier wat je kunt doen als je pijn op de borst hebt.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief