• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe landelijke afspraken bij pijn op de borst (angina pectoris)
Angina Pectoris patientenversie standaard

Nieuwe landelijke afspraken bij pijn op de borst (angina pectoris)

Er zijn nieuwe landelijke afspraken gemaakt om de zorg voor mensen met (vermoeden van) stabiele angina pectoris – pijn op de borst – te verbeteren.

Op advies van Harteraad is ook opgenomen dat mensen doorverwezen moeten worden naar hartrevalidatie, als zij naast stabiele angina pectoris ook ernstige psychische klachten en ernstige problemen met werkhervatting hebben. Hartrevalidatie krijg je vergoed. Indien je zorgverlener geen hartrevalidatie aanbiedt, kun je erom vragen.

Achtergrondinformatie over Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele angina pectoris (SAP)

De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele angina pectoris (SAP) is gepubliceerd op 21 oktober 2020. De LTA SAP is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Harteraad.

Het doel van deze LTA is om de zorg voor patiënten met (vermoeden van) SAP te verbeteren. De LTA beschrijft bij welke patiënten diagnostiek plaatsvindt om de diagnose Angina Pectoris (AP) te stellen of met voldoende zekerheid uit te sluiten. Daarnaast is het van belang om hoogrisicopatiënten te identificeren. Het beleid is gericht op vermindering van de klachten van de patiënt, op verbetering van de inspanningstolerantie en op verbetering van de prognose door vermindering van het risico op cardiale sterfte.

De LTA wil een kader bieden voor regionale transmurale afspraken tussen betrokken zorgprofessionals in de zorg voor patiënten met SAP. Uitgangspunt zijn de NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (2019) en de richtlijn van de European Society of Cardiologie (ESC) over de diagnostiek en behandeling van chronische coronaire hartziekten (2019).

Op advies van Harteraad is deze toevoeging gedaan aan de LTA SAP: er is een indicatie voor hartrevalidatie als patiënten met SAP daarbij ernstige psychische klachten en ernstige problemen met werkhervatting hebben. Harteraad heeft gepleit voor een bredere indicatie voor hartrevalidatie, namelijk voor alle patiënten met SAP. Harteraad blijft zich sterk maken voor meer onderzoek zodat het bewijs voor effectiviteit van hartrevalidatie bij stabiele angina pectoris er kan komen.

Samenwerking

De LTA SAP is opgesteld door een werkgroep van het NHG, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en Harteraad.
Bekijk hier de LTA SAP

Bekijk ook onze informatiepagina over Angina Pectoris.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief