Nieuw bestuur versterkt Harteraad

De Ledenraad van Harteraad heeft op 14 februari 2018 vier nieuwe bestuursleden benoemd die ons mede helpen van Harteraad een succes te maken. Ondernemer en wetenschapper dr. Ir. Daan Dohmen adviseert ons op het gebied van patiëntparticipatie en zelfmanagement. Dohmen heeft veel ervaring met het betrekken van patiënten bij technologische mogelijkheden op cardiovasculair gebied. Dr. Einte Elsinga heeft langdurige en brede ervaring in de Nederlandse zorgsector met het accent op strategie, organisatie en financiering. Drs. Tinus Jongert is themaexpert op gebied van zorg voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Jongert werkte mee aan diverse richtlijnen, zowel multidisciplinair (hartrevalidatie, vitale vaten/Cardiovasculair Risicomanagement) als monodisciplinair (KNGF richtlijnen). Andries Verburgt is een ervaren bestuurder in diverse organisaties, zoals cliëntenraden en patiëntenverenigingen. Verburgt is sinds 2014 lid van onze Ledenraad en is ervaringsdeskundige.

Vanwege het aflopen van de termijnen van de oude bestuursleden werden de nieuwe bestuursleden vandaag benoemd. Samen met voorzitter drs. Rian Veldhuizen en blijvend bestuurslid Hansje van Dijk (verenigingszaken) vormen zij het bestuur van Harteraad.

We willen de bestuursleden die aftreden enorm bedanken voor hun inzet!

14-02-2018

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief