Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en Harteraad roepen op de reguliere zorg door te laten gaan

Nu het aantal coronapatiënten in snel tempo stijgt en de eerste ziekenhuizen zijn gestart met afschaling van de reguliere zorg, moet er direct actie worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de zorg voor mensen met levensbedreigende aandoeningen, zoals kanker en hart- en vaataandoeningen, door kan blijven gaan. Het afschalen van deze zorg is een ongewenste stap waarvan de mogelijk ernstige gevolgen voor patiënten niet te overzien zijn.

Op dit moment zijn in Nederland zo’n 350.000 mensen met kanker en naar schatting ongeveer een miljoen mensen met hart- en vaatziekten afhankelijk van ziekenhuiszorg. Harteraad en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) roepen in een open brief de ziekenhuizen op om nu stappen te ondernemen en te organiseren dat de zorg voor kanker-, hart- en vaatpatiënten optimaal doorgang kan vinden, zodat onnodige gezondheidsschade wordt voorkomen.

Zet in op zorg op afstand

Al eerder constateerde Harteraad dat tijdens de eerste coronagolf veel mensen niet de noodzakelijke zorg meer ontvingen. Zo kon een groeiend aantal hartpatiënten door de coronamaatregelen geen hartrevalidatie volgen, een essentieel onderdeel van hun behandeling. Zij lopen hierdoor meer risico om opnieuw hartproblemen te krijgen en dát terwijl er goede mogelijkheden zijn om deze behandeling op afstand aan te bieden. Harteraad pleit daarom voor het aanbieden van hartrevalidatie op afstand.

Thuismeten hartfalen

Harteraad biedt ook handvaten voor zorgprofessionals, want hoe begin je als zorgprofessional met telebegeleiding voor je hartfalenpatiënten? Of als je dit al aanbiedt: hoe zorg je voor snelle opschaling? Om de zorgprofessionals op weg te helpen organiseerde Harteraad met onder andere het Vliegwiel voor digitale innovatie, de Hartstichting en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie een webinar voor zorgprofessionals.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief