Miljoenen patiënten de dupe van blokkeren akkoord medicijnenwissel

Patiëntenorganisaties, waaronder Harteraad, hebben anderhalf jaar lang gepleit voor duidelijke afspraken rond het wisselen van medicijnen. Tot onze grote teleurstelling worden deze afspraken niet gesteund door de zorgverzekeraars en apothekers.

Ongewenst wisselen medicijnen is onacceptabel

Harteraad nam het initiatief om de problemen rondom ongewenst wisselen van medicijnen aan te kaarten bij de betrokken organisaties. Wij zijn van mening dat mensen met een chronische aandoening het medicijn moeten krijgen dat bij hen past. Na anderhalf jaar overleg met de verschillende partijen, laten de zorgverzekeraars en apothekers nu weten het akkoord niet te willen tekenen. Miljoenen patiënten zijn de dupe van dit besluit. De betrokken patiëntenorganisaties vinden deze keuze onacceptabel. De minister van Medische Zorg moet nu in actie komen, zodat patiënten zonder strijd hun juiste medicijn meekrijgen.

Eén op de drie patiënten zieker na medicijnwissel

Uit eerder onderzoek van de 14 patiëntenorganisaties blijkt dat enkele miljoenen mensen met een chronische aandoening jaarlijks worden omgezet op een ander medicijn zonder medische reden. Zelfs als de behandelend arts ‘medische noodzaak’ op het recept zet, wordt dit in de helft van de gevallen niet gehonoreerd. Dit wisselen heeft grote impact voor veel patiënten, zoals gezondheidsproblemen, extra onderzoek, angst en onzekerheid en verkeerd gebruik. Eén op de drie mensen voelt zich zieker of ongezonder na zo’n gedwongen medicijnwissel.

Recht op passend medicijn

De patiëntenorganisaties maken zich hard voor het recht van patiënten op het juiste medicijn. Essentieel hierbij is dat niet de apotheker, maar de arts bepaalt welk merk medicijn het best bij de patiënt en dit in het recept vastlegt. De arts heeft de medische kennis en spreekt de patiënt in de spreekkamer; zorgverzekeraars en apothekers dienen het recept dan ook te respecteren. Bij de vermelding ‘medische noodzaak’ op het recept en wisselen buiten het voorkeursbeleid (preferentiebeleid), zijn zij verplicht zich aan wet- en regelgeving te houden.

Traject Verantwoord wisselen medicijnen

In 2018 startte het ministerie van VWS, als reactie op het rapport van de 14 patiëntenorganisaties ‘Wisselen van medicijnen’, het traject ‘Verantwoord wisselen van medicijnen’. Dit moest leiden tot afspraken over het verantwoord wisselen van medicijnen. De eisen van patiëntenorganisaties blijven staan. Het liefst zien wij dat patiënten helemaal niet hoeven te wisselen, maar minimaal moet het volgende geregeld zijn:

  • Medische noodzaak op het recept moet altijd worden gehonoreerd, zonder nadere voorwaarden.
  • Er moet een bindende lijst komen van medicijnen waarbij niet mag worden gewisseld.
  • Bij medicijnen die niet op deze bindende lijst staan, moet zo min mogelijk worden gewisseld. Dit moet altijd na toestemming van de patiënt en met tijdige informatie en begeleiding gebeuren. En bij niet meer dan één medicijn tegelijk.

Juridische stappen ondernemen

De patiëntenorganisaties verzoeken de minister bovenstaande verbeteringen in regelgeving vast te leggen, nu de zorgverzekeraars en apothekers weigeren mee te werken. We overwegen juridische stappen om het recht van patiënten op het juiste medicijn te bevechten.

Patiëntenverhalen over medicijnwissel

Albert kreeg ernstige bijwerkingen toen zijn vertrouwde medicijn werd vervangen door een ander merk. Lees hier zijn verhaal.
In onderstaande video vertellen mensen wat er gebeurt als zij niet de juiste medicatie krijgen.

Meer informatie in dossier Medicijnen

Wil je meer weten? Harteraad houdt een dossier bij over het wisselen van medicijnen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief