• Home
 • Nieuws
 • Een app helpt bij het volhouden van de behandeling bij mensen met hartfalen!

Een app helpt bij het volhouden van de behandeling bij mensen met hartfalen!

Harteraad en Hartstichting vroegen 136 mensen met hartfalen of zij gebruik maken van eHealth: apps en/of telebegeleiding. De gebruikers reageren positief: een app helpt bij het volhouden van de behandeling. Ook telebegeleiding bij hartfalen krijgt waardering, want het geeft een veilig gevoel dat je op afstand in de gaten gehouden wordt. Maar rondom zorg en eHealth is nog veel verbetering mogelijk.

Afgelopen zomer kwamen (potentiële) gebruikers van eHealth zelf aan het woord. Aan 136 mensen met hartfalen is gevraagd of zij apps en/of telebegeleiding gebruiken ter ondersteuning van hun behandeling.
Een derde van de mensen met hartfalen gebruikt één of meerdere apps, vooral voor bewegen vaak in combinatie met hartslag, voeding, gewicht en inname van medicijnen. Van hen zegt 86% dat zij daar baat bij hebben: het helpt in het volhouden van de behandeling. Telebegeleiding gericht op controle van hartfalen wordt door minder dan 10% gebruikt.

Knelpunten

Uit de inventarisatie komt naar voren dat mensen meestal geen advies krijgen welke app voor hen geschikt kan zijn (“ik moest zelf wat uitproberen en aanmodderen”), niet weten wat telebegeleiding voor hen zou kunnen betekenen (“ik weet niet eens dat het bestaat”), bij telebegeleiding regelmatig het gesprek over de waarden ontbreekt (zoals bloeddruk, gewicht, hartslag) en mensen deze zelf niet in kunnen zien. Men vraagt zich af of met eHealth ingespeeld kan worden op het feit dat mensen naast hartfalen heel vaak een andere (hart/vaat)aandoening hebben. In de zorg mist men persoonlijk contact op cruciale momenten, heeft men informatie nodig over medicijnen, leefstijl en leefregels en heeft men last van gebrekkige samenwerking tussen zorgverleners. Gaat eHealth dit oplossen?

Adviezen

EHealth kán een bijdrage leveren aan betere zorg en inspelen op de toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen en de afname van zorgcapaciteit.

Belangrijk zijn:

 • De juiste keuze kunnen maken
  • Er is heldere informatie nodig over wat een app of telebegeleidingssysteem ‘doet’ en hoe je er praktisch mee werkt.
 • Adviezen naar ontwikkelaars:
  • Betrek patiënten goed bij de ontwikkeling en beoordeling.
  • Bouw de ondersteuning van eigen regie in.
  • Bouw persoonsgerichte zorg en maatwerk in.
 • Adviezen naar zorginstellingen en zorgprofessionals:
  • Betrek patiënten goed bij de inrichting van het zorgpad bij hartfalen.
  • Ontwikkel een zorgpad dat eigen regie ondersteunt, maatwerk levert en waar naast telebegeleiding op belangrijke momenten ruimte is en blijft voor persoonlijk contact.
  • Zorg voor ‘samen beslissen’: bijna 90% van de respondenten kiest hiervoor!

Programma ‘Therapietrouw hartfalen’

Harteraad en de Hartstichting werken samen in het programma ‘Therapietrouw hartfalen’, één van de programma’s die gaat bijdragen aan de vermindering van de ziektelast aan hart- en vaatziekten. Deze inventarisatie is uitgevoerd in het kader van dit programma.

Meer informatie over de inventarisatie vind je op de telebegeleiding pagina. Ook het volledige rapport kun je hier aanvragen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief