• Home
  • Nieuws
  • Meelezers informatie antistolling gevraagd
Wil je meelezen met teksten die ter informatie aan patiënten over antistollingsgebruik op Thuisarts.nl geplaatst wordt?

Meelezers informatie antistolling gevraagd

We zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met het gebruik van antistollingsmiddelen. Wil je meelezen met teksten die ter informatie aan patiënten over antistollingsgebruik op Thuisarts.nl geplaatst worden?

Harteraad werkt mee aan het maken van een patiëntenversie van de behandelrichtlijn ‘LTA antistolling’. Dit project doen we samen met de redactie van Thuisarts.nl, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de organisatie van medisch specialisten en de Patiëntenfederatie. LTA betekent ‘landelijke transmurale afspraken’. Deze afspraken worden gemaakt tussen de zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis die met deze zorg te  maken hebben.

De patiëntenversie wordt geplaatst op Thuisarts.nl. De teksten willen we voor plaatsing graag voorleggen aan mensen die ervaring hebben met het gebruik van antistollingsmiddelen, bijvoorbeeld bij aandoeningen als boezemfibrilleren of een diep veneuze trombose.

Voorbeelden van antistollingsmiddelen:

  • DOAC’s (direct werkende anti coagulantia): apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban
  • VKA’s (vitamine K antagonisten): acenocoumarol, fenprocoumon
  • TAR’s (trombocyten aggregatie remmers): acetylsalicylzuur, clopidogrel, dipyridamol

Doe je mee?

Onze vraag: wil je de tekst die de redactie van Thuisarts.nl maakt, meelezen en van commentaar voorzien? Het gaat er dan om: is de tekst begrijpelijk? Mis je informatie? Heb je tijd om voor naar de teksten te kijken? Stuur ons dan een e-mail naar Annemarie Auwerda, zodat we je de tekst kunnen toesturen. Wij krijgen de teksten begin januari toegestuurd en hebben dan ongeveer 2 weken de tijd om ze te beoordelen. Alvast heel erg bedankt!