Maatregelen tegen medicijntekorten

De beschikbaarheid van medicijnen op korte en lange termijn wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Door de uitbraak van het coronavirus kunnen tekorten ontstaan doordat patiënten in korte tijd meer geneesmiddelen dan normaal ophalen. Ook kunnen tekorten ontstaan door de situatie in productielanden, zoals China en India. In China lijkt de productie weer op gang te komen, maar in India is nog sprake van een ‘lockdown’. Er zijn meerdere acties ingezet die ervoor zorgen dat er op dit moment geen acute, extra tekorten zijn.

Maatregelen voor beschikbaarheid geneesmiddelen

De maatregelen voor de algemene beschikbaarheid van geneesmiddelen bestaan uit het uitstellen van de aanscherping van de maximumprijzen in de Wet Geneesmiddelenprijzen met 6 maanden. Bij het College ter Beoordeling Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) worden procedures versneld. Ook laat de minister onderzoek doen naar de mogelijkheden tot gezamenlijk inkopen. De gebruikelijke aflevertermijn voor herhaalrecepten blijft gelden. Ook drogisterijen namen maatregelen: de doosjes paracetamol zijn verplaatst naar achter de kassa en klanten kunnen maximaal twee doosjes tegelijk kopen.

Het Europees Medicijn Agentschap neemt ook maatregelen tegen de tekorten, bijvoorbeeld door procedures voor toelating te versnellen en te overleggen met de farmaceutische industrie over het opvoeren van de productiecapaciteit.

Wat is jouw ervaring met beschikbaarheid medicijnen?

Diverse partijen houden zich bezig met de beschikbaarheid van medicijnen, zoals het ministerie van VWS, patiëntenorganisaties, apothekers, zorgverleners, leveranciers, IGJ, CBG. Er is wekelijks overleg tussen deze partijen. Harteraad heeft nauw contact met de Patiëntenfederatie Nederland over de beschikbaarheid van medicijnen. Heb jij problemen met de beschikbaarheid van medicijnen? We horen graag jouw ervaring, je kunt deze delen door een e-mail te sturen naar medicijnen@harteraad.nl

Meer lezen over corona en hart- en vaataandoeningen?

Bekijk ons Dossier corona

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief