• Home
  • Nieuws
  • Maatregelen om medicijntekorten tegen te gaan

Maatregelen om medicijntekorten tegen te gaan

Het kabinet zet de komende jaren in totaal 115 miljoen euro in om de tekorten in de voorraden van medicijnen tegen te gaan. Met deze voorraadverhoging kan naar verwachting 85% van de tijdelijke medicijntekorten opvangen worden.

Het ministerie van VWS heeft ook nog een andere stap tegen medicijntekorten gezet. Er is gestart met een wekelijkse monitor die medicijntekorten moet gaan meten. In eerste instantie wordt de algemene voorraad van 25 verschillende medicijnen gemonitord. Later volgt uitbreiding naar meer medicijnen. De monitor gaat zowel de actuele vraag, als de voorraden bij groothandels en firma’s in kaart brengen.

Monitor meet medicijntekorten

Leveranciers, groothandels en andere marktpartijen kunnen aan de hand van de monitor zelf bepalen of extra maatregelen nodig zijn. Denk hierbij aan het vergroten van voorraden of inkopen van alternatieven. Als dit onvoldoende lijkt, bespreekt de landelijke Werkgroep geneesmiddelentekorten andere oplossingen, zoals overheidsmaatregelen. In deze werkgroep zijn patiënten vertegenwoordigd door de Patiëntenfederatie Nederland. Harteraad heeft nauw contact met de Patiëntenfederatie Nederland over de beschikbaarheid van medicijnen. Indien problemen zich voordoen, kaarten we dit aan.

Lees meer over medicijntekorten

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief