Foto van herfst bos

Wat je kunt doen voor je achteruitgaat

Bij hartfalen worden de klachten in de loop der jaren steeds erger. Wat kun je verwachten? En hoe bereid je je voor op deze achteruitgang?

Op tijd plannen maken

Het verloop van hartfalen is niet goed te voorspellen. Daarom is het prettig om in een nog relatief rustige fase na te denken over later. Praat daarover met de arts of hartfalenverpleegkundige. Wat kun je verwachten? Welke zorg schakel je in als je ineens niet meer voor jezelf kunt zorgen? Wat kun je doen om eventuele pijn te verminderen? Daarnaast is het belangrijk om ook met je naasten te bespreken hoe deze fase eruit gaat zien.

Mantelzorg

Vaak kunnen partners, familieleden, vrienden of buren samen nog veel betekenen, als je door hartfalen niet goed meer voor zichzelf kunt zorgen. Zo kun je toch nog een tijd thuis blijven wonen. Het is zaak om al in een vroeg stadium helder te hebben wat je zelf fijn zou vinden, en wat je van de mensen om je heen kunt verwachten. Als zij drukke gezinnen of banen hebben en ver weg wonen, is mantelzorg niet altijd haalbaar. Ook oud zeer staat soms in de weg. Schakel in dat geval hulp van maatschappelijk werk of een familietherapeut in. Weet: het is nooit te laat om oude wonden te helen.

Maak afspraken

Tot welke grens blijft hulp van naasten haalbaar? Op welke (vaste) momenten spreken jullie daar samen over? In hoeverre kan thuiszorg de mantelzorgers ondersteunen? Wat is de volgende stap als hulp thuis niet meer mogelijk is? En wat moet daar nu alvast voor gebeuren – zoals inschrijving of het klaarleggen van papieren? Een op de vijf mantelzorgers krijgt een burnout. Het is daarom zaak samen realistisch te blijven kijken naar de situatie, en tijdig mee te bewegen met eventuele veranderingen.