Waar kan ik WMO aanvragen?

Soms heb je extra voorzieningen nodig om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt je daarbij.

Hoe werkt dat?

Via de site van je gemeente, het Wmo-loket of het sociale wijkteam, kun je een zogenaamde ‘WMO-melding’ doen. Daarmee vraag je advies aan, over welke hulp je nodig hebt. Vervolgens doet de gemeente onderzoek naar je persoonlijke situatie. In samenwerking met jou, en eventueel mensen om je heen. Ook kun je je laten bijstaan door een – gratis – onafhankelijke cliëntondersteuner. De uitslag van het onderzoek bepaalt of je ondersteuning kunt krijgen vanuit de WMO (officieel Wmo 2015). Meer info vind je op regelhulp.nl.

Welke ondersteuning?

Is ondersteuning inderdaad noodzakelijk, dan biedt de gemeente maatwerkvoorzieningen, afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Maar ook algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een boodschappendienst. Meer daarover lees je op de site van de overheid. De gemeente vraagt een eigen bijdrage voor het gebruik van deze voorzieningen. Het CAK berekent die eigen bijdrage op basis van je inkomen en persoonlijke situatie. Meer info en een duidelijk filmpje daarover vind je op de site van het CAK.

Veranderingen vanaf 2019

Let op: Het is de bedoeling dat de eigen bijdrage per 1 januari voor iedereen gelijk getrokken wordt. Die eigen bijdrage wordt dan standaard € 17,50 per vier weken. Meer over de eigen bijdrage lees je hier.

Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

Kom je in aanmerking voor hulp uit de WMO? Dan zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen. Via een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura. In het eerste geval regel je alles zelf, in het tweede geval laat je het regelwerk over aan de gemeente. Meer over de verschillen lees je op informatielangdurigezorg.nl.