Stress

Stress is een van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Met een hart- en vaataandoening kan het zijn dat jij of je partner stress ervaart na opname of behandeling. De redenen voor deze spanningen zijn heel verschillend. Misschien ben je bang voor een nieuw infarct of schrik je op van voortdurende ritmestoornissen. Misschien lig je ’s nachts wel te piekeren omdat je weer aan het werk moet, of omdat de mensen om je heen niet begrijpen dat je nog niet de oude bent en dat misschien nooit meer zal worden.

E-learning stress

Om om te leren gaan met stress en alle dingen die daarbij horen hebben we een e-learning Stress ontwikkeld. Deze 7 video’s kan je in je eigen tempo bekijken. Want als je beter begrijpt wat er aan de hand is, kan je er ook meer grip op krijgen.

Module 1: Stress, wat is dat eigenlijk?

Module 2: Verwerking en aanpassing

Module 3: Het ontwikkelen van draagkracht

Module 4: Omgaan met spanning

Module 5: Omgaan met anderen

Module 6: Motivatie

Module 7: Mindfulness

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief